Panevėžio rajone Naujamiesčio kultūros centre-dailės galerijoje šiandien paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Šia proga pagerbti pedagogus atvyko Panevėžio rajono savivaldybės vadovai: meras Povilas Žagunis, mero pavaduotojas Antanas Pocius, administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, direktoriaus pavaduotojas Antanas Kaminskas.

Su profesine švente pedagogus taip pat sveikino Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Panevėžio rajono skyriaus vadovas Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis, Naujamiesčio gimnazijos direktorė Daiva Dirsienė, Naujamiesčio seniūnijos atstovė Regina Bundzinskienė, LR Seimo narės Guodos Burokienės linkėjimus perdavė padėjėja Vaida Pečeliūnaitė.

Tęsiant ilgametę, nuo 2006 m. gyvuojančią, tradiciją šventės kulminacija tapo Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo paskelbimas ir apdovanojimas. Šiemet šis garbingas vardas suteiktas 23 metų darbo patirtį turinčiai Naujamiesčio gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Astai Žaludienei.

Naujamiestyje gimusi mokytoja pati baigė šią ugdymo įstaigą, joje mokėsi ir jos vaikai. A. Žaludienė savo darbe nuolat diegia naujoves, sau ir kolegoms kelia naujus iššūkius: integruoja į ugdymo procesą ir turinį informacines technologijas, kuria kūrybiškumą skatinančias edukacines aplinkas, tobulina ir laikmečio reikalavimams pritaiko ugdymo procesą, įgyvendina projektus, skatinančius gimnazijos bendruomenės kūrybiškumą ir bendrystę, diegia kūrybinių partnerysčių modelius. Jos pamokos išsiskiria kūrybišku ugdomosios medžiagos pateikimu, teorines žinias integruojant su muzika, etnokultūros elementais, jose gausu praktinės, eksperimentinės, kūrybinės veiklos.

Mokytoja stengiasi ne tik perteikti teorines žinias, bet ir išmokyti vaikus mėgautis mokymosi procesu, pasinerti į ieškojimų ir atradimų džiaugsmą, pažinti save, eksperimentuoti, atrasti naujas veiklas savo gabumams atskleisti.

A. Žaludienė kvalifikaciją tobulino Jungtinėje Karalystėje, konferencijoje Italijoje skaitė pranešimą, pristatydama savo darbo patirtį.

Už jos iniciatyva vykdytą kūrybinį Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą renginyje ,,Mokyklos garbė“ mokytoja apdovanota ,,Metų projekto“ nominacija.

Dėl COVID-19 paskelbtos pandemijos metu A. Žaludienė kūrybiškai taikė inovatyvius nuotolinio ir hibridinio mokymo metodus, iniciavo pradinio ugdymo mokytojų mokymus Seesaw, Zoom, Kahoot programomis, parengė nuotolinio ugdymo pagal pradinio ugdymo programą atmintinę.

A. Žaludienės parengtas projektas „Sveikatos avilys“, kuriam įgyvendinti gimnazijai skirta daugiau kaip 30 tūkst. Eur parama, suteikė galimybę organizuoti sportines ir sveikatingumo veiklas gimnazijos bei miestelio bendruomenei.

Savivaldybės vadovai, renginio svečiai, kolegos dėkojo mokytojai už jos meilę ir atsidavimą pasirinktai profesijai, dėmesį kiekvienam vaikui.

Atsiėmusi apdovanojimą padėkos kalboje A. Žaludienė svarstė, kas, jos suvokimu, yra geras mokytojas. Tarp daugelio išvardytų savybių, nominantė minėjo būtinybę nuolat tobulėti, mokėjimą kartu su vaiku džiaugtis jo pasiektais rezultatais, kiekviename mokinyje matyti žmogų, kiekvieną padrąsinti būti savimi, o ne patogiu mokytojui.

„Kai mokytojas moko širdimi, jo darbas įgauna didžiausią prasmę. Jis gali augti kartu su mokiniais, suvokdamas, kad būtent jis yra jiems reikalingas, o jie – jam“,– savo Geriausio metų mokytojo apibūdinimą dėstė A. Žaludienė.

Kad mokytoja svarbi ne tik dabartiniams, bet ir buvusiems savo mokiniams, paliudijo ir į šventę su garbingu apdovanojimu pasveikinti atvykę jos pirmosios laidos atstovai.

Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo vardo nominacija Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta siekiant paskatinti ir pagerbti pedagogus už praktinės veiklos nuopelnus, mokinių pasiekimus, reikšmingus darbus pedagogikos srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.  Iki šiol šis vardas suteiktas 19-ai rajono mokytojų.

Šventės metu Savivaldybės vadovai, svečiai išsakė daug gražių linkėjimų ne tik nominantei, čia susirinkusiems mokytojams, bet ir visai rajono pedagogų bendruomenei.

Mero padėkos raštai įteikti šiems Panevėžio rajono pedagogams:

Loretai Venslavičienei, Panevėžio r. muzikos mokyklos kanklių mokytoją ekspertei, už profesionalų pedagoginį darbą ir iniciatyvas rengiant mokinius konkursams;

Verai Mitunevičienei, Naujamiesčio gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai metodininkei, už ilgametį, nuoseklų kūno kultūros ugdymą ir mokinių komandinio sporto skatinimą;

Rasai Stakienei, Velžio gimnazijos anglų kalbos mokytojai ekspertei, už puikius mokinių mokymosi pasiekimus, aktyvų ir kūrybišką darbą, diegiant dalykines ir metodines inovacijas;

Aušrai Skrebienei, Raguvos gimnazijos geografijos mokytojai metodininkei, už projektinę veiklą ir mokinių kūrybiškumo ugdymą;

Egidijui Marozui, Ramygalos gimnazijos fizinio ugdymo mokytoją metodininkui, už nuoširdų pedagoginį darbą, puikius mokinių sporto pasiekimus.

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštais apdovanoti Naujamiesčio gimnazijos pedagogai:

Alma Briedienė, pradinio ugdymo mokytoja, už netradicinį  ugdymo proceso organizavimą įgyvendinat fizinės ir dvasinės sveikatos  stiprinimo projektus;

Pagojienė Ramutė, spec. pedagogė, už tarptautinių Erasmus+ projektų, ruošimą ir mokymų, stiprinančių mokytojų komunikacijos užsienio kalba kompetencijas, organizavimą;

Paškauskaitė Greta, mokytojo padėjėja, už atsakingą, nuoseklią ir nuoširdžiai teikiamą individualią pagalbą mokiniui,  mokytojui, šeimai;

Laura Vilimavičienė, Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, už aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje ir naujų ugdymo metodų įgyvendinimą įstaigoje.

Šventinį renginį vedė aktorius ir režisierius Andrius Povilauskas, koncertavo teatro ir kino aktorius Gediminas Storpirštis.


Savivaldybės informacija

 

image_print