Daugiašalių projektų veiklos tęsiamos ir COVID-19 pandemijos metu.

„Erasmus+“ KA2 projektas „Ištrūkę iš interneto“ – tai strateginė partnerystė, kurios tikslas užkirsti kelią anksti mokyklą paliekantiems asmenims, taikant naują pedagoginę metodiką, sukurtą remiantis inovatyviais socio-psicho-pedagoginiais pagrindais. Siekiama spręsti naują visuomenės problemą – hikikomorio sindromą, kitaip žinomą kaip visišką pasitraukimą iš visuomenės.

Projektas jungia šešias šalis: Lenkiją, Italiją, Ispaniją, Lietuvą, Rusiją ir Bulgariją. Kovo mėnesį vykusio virtualaus susitikimo metu šalys prisistatė, susipažino su projekto tikslais bei numatė projekto eigą.

Projekto tema: socialiniai, psichologiniai ir pedagoginiai metodai, siekiant užkirsti kelią hikikomorio sindromui edukacinėje erdvėje.

Pagrindiniai projekto tikslai: plėtoti edukacinę intervenciją, skirtą sąmoningam interneto naudojimui ir hikikomorio sindromo prevencijai, išmokyti pedagogus atpažinti pirmuosius socialinio pasitraukimo signalus ir padėti vaikams socializuotis, sukurti tarptautinį švietimo įstaigų tinklą, įsipareigojusį užkirsti kelią socialiniam pasitraukimui, vykdant kūrybinę rekreacinę veiklą ir įtraukiant švietimo bendruomenę.

Tikslinė grupė – mokytojai, dirbantys su 8–13 metų mokiniais.

Vis daugiau mokinių palieka mokyklą ne dėl mokymosi sunkumų, o dėl emocinių, komunikacinių ir elgesio problemų. Socialinis pasitraukimas yra daugialypis ir dažnai susijęs su tiesioginės socialinės sąveikos negebėjimu. Pandemijos metu vaikai yra bene priversti naudoti kompiuterį kasdien, todėl problema ūmėja. Kaip nustatė tyrėjai, pasitraukimas yra laipsniškas ir susijęs su socialiniu spaudimu pripažinti tam tikras paviršines vertybes. Projektas „Ištrūkę iš interneto“ siekia užkirsti kelią socialiniam pasitraukimui, bandant sukurti tokią santykių aplinką, kurioje kiekvienas galėtų išreikšti savo asmenines galimybes ir įgalinti socialinius įgūdžius. Vykdydami projekto veiklą, mokiniai spręs emocines, komunikacines ir elgesio problemas ir ugdys žinias, kurios, kaip tikimasi, padės jiems pasiekti geresnių akademinių rezultatų.

Projekto koordinatorius – Italijos įstaiga Polo Europeo della Conoscenza – Europole.

Panevėžio rajono švietimo centras projekte yra atsakingas už praktinių pavyzdžių teikimą mokytojams, norintiems įgyvendinti socio-psicho-pedagoginį projekto „Ištrūkę iš interneto“ modelį.

„Erasmus+“ KA2 projektą „Ištrūkę iš interneto“ („Out of the Net“, Nr. 2020-1-PL01-KA201-082223) remia Europos Komisija.


Panevėžio rajono švietimo centro informacija

 

image_print