Švietimo centro darbuotojai TAU dekanus pakvietė į susitikimą, kurio metu aptartos 2022–2023 m. m. veiklos.

Remdamiesi Panevėžio rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planu dekanams pasiūlėme gilinti krašto pažinimo, sveikos ir ekologiškos gyvensenos bei skaitmenines kompetencijas.

Labiausiai dekanai kartu su savo klausytojais norėtų pažinti savo kraštą bei išmokti sveikai ir ekologiškai gyventi.

Tikslus fakultetų ir klausytojų skaičius paaiškės spalio 1-ąją dieną. Pagrindinis reikalavimas – viename fakultete turi būti ne mažiau kaip 25 klausytojai.

Gilinant senjorų sveikos gyvensenos kompetencijas bus bendradarbiaujama su Visuomenės sveikatos biuru.

Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio dalyviams už išsakytas mintis ir pasiūlymus.


Švietimo centro informacija

 

image_print