2021-02-17

Iššūkis ankstyvajam ugdymui: ar esame pasiruošę?“,– taip galime apibūdinti Panevėžio rajono švietimo centro kartu su partneriais iš Ispanijos, Italijos ir Turkijos įgyvendinamą „Erasmus+“ KA2 programos tarptautinį projektą „Emocinės, empatinės proksimalinės mokymosi aplinkos kūrimas“ (angl. „Emotional Empathic Proximal Learning Educational Environment“, santr. PEARL). Iškelti ambicingi tikslai sukurti tokias veiklas, kurios įgalintų gerinti 1–6 metų vaikų ne tik akademinius pasiekimus, bet ir plėtoti emocijų bei empatijos raišką, tokiu būdu skatinant novatorišką ir kokybišką ugdymą ankstyvoje vaikystėje. Be to, sukūrus veiklas skirtingoms tikslinėms grupėms (1–2 metų, 3–4 metų ir 5–6 metų vaikams), atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama moksliškai ištirti šių veiklų poveikį ir teikiamą naudą. Eksperimentui atlikti bendradarbiaujama su Lietuvos Mykolo Romerio universiteto ir Turkijos Gazi universiteto mokslininkais. Remiantis mokslininkų sukurta tyrimo metodologija siekiama įvertinti naujų veiklų efektyvumą ankstyvojo ugdymo procese.

Šuo metu veiklos įgyvendinamos atrinktose Lietuvos, Ispanijos, Italijos ir Turkijos ankstyvojo ugdymo įstaigose; renkami, analizuojami gauti duomenys. Lietuvoje dalyvauja Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“, Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“. Pavasarį dalyvauti tyrime bus pakviestos visos Panevėžio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Galutiniai apibendrinti rezultatai planuojami pristatyti 2021 m. birželio mėnesį vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje.

Skirtingais amžiaus tarpsniais vaikams kyla įvairių klausimų ir problemų, nuolat kintant aktualijoms, vaikų poreikiams, keičiasi pasaulio suvokimas, noras pažinti ir susipažinti, smalsauti ir atrasti. Tad didelis iššūkis planuoti įtraukiančias ugdomąsias veiklas. Atsižvelgiant į tai, veiklos kuriamos taip, kad būtų įmanomi keli sudėtingumo lygiai tai pačiai veiklai įgyvendinti, pvz., modelis apima tris amžiaus grupes: 1–2 metų vaikų grupėje akcentuojamas prosocialus ir empatinis mokymasis, 3–4 metų vaikų grupėje – prosocialumas, emocijos ir pirmieji programavimo principai, 5–6 metų vaikų grupėje dėmesys sutelktas į prosocialumo ugdymą ir emocijų kūrimą, kai pasitelkiamas robotas jį programuojant veikloje numatytam tikslui pasiekti.

Taigi, mokymosi veiklomis siekiama kurti emocinę, empatinę proksimalinę mokymosi aplinką, paremtą vaikų grupės veikla, o robotikos technologijų panaudojimas integruojamas ne tik kaip priemonė mokytis pirmųjų kodavimo ir programavimo pagrindų, bet ir kaip įrankis, leidžiantis plėtoti santykius ir emocijų raiškos įgūdžius.

Mokymosi veiklų kūrimo idėja grindžiama tuo, kad pasitelkus robotiką prosocialinėms vertybėms (bendradarbiavimas, empatija, savitarpio pagalba ir kt.) ugdyti tikėtinas teigiamas emocinis poveikis mokymosi ir ugdymo procesams. Pvz., viena iš veiklų „Atrask skaičių paslaptį!“, skirta 5–6 metų vaikams, paremta tuo, kad naudojant robotus plėtojamas kompiuterinis mąstymas, skatinamas bendradarbiavimas skirstantis grupėmis, vaidmenimis, kuriami santykiai ir bendravimo įgūdžiai, savistaba, empatija, kūrybiškumas, saviraiška ir kt. Taip robotai naudojami siekiant ugdyti prosocialinius įgūdžius ir vertybes. Išsamus veiklos aprašas bus pateiktas baltojoje knygoje, tačiau pažymėtina, kad veikla pasižymi daugialypiu pritaikomumu, nes, be loginio mąstymo vystymo, ją galima pritaikyti ir skaičiaus prasmei identifikuoti, skaičių tvarkai ir palyginimui mokyti, skaičių taikymo kasdienio gyvenimo situacijose analizei, skaičių sudarymui ir skaidymui ir t. t. Veiklų metu vaikai ne tik mokosi akademinių dalykų, bet ir skatinamas bendradarbiavimas, pvz., kaip vaikai dalijasi vaidmenimis, juos atlieka, kaip elgiasi, kai pavyksta, kai nepavyksta, kaip reaguoja kiti vaikai, ir pan.

„Erasmus+“ KA2 programos projektas „Emotional Empathic Proximal Learning Educational Environment – PEARL“ Nr. 2018-1-IT02-KA201-048515 finansuojamas remiant Europos Komisijai. Tarptautinį projektą koordinuoja Polo Europeo della Conoscenza (Italija).


Panevėžio rajono švietimo centro informacija

 

image_print

Privacy Preference Center

Skip to content