Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokiniai dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įgyvendinamoje Šviečiamosios gyvulininkystės programoje, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Rugsėjo 22 dieną grupė programos dalyvių vyko į Kaune, VDU Žemės ūkio akademijoje, vykusią parodą „Inno panorama“ ir gyvulininkystės parodą. Mokinius pasitikusi VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros mokymų organizavimo skyriaus specialistė Inga Zizienė papasakojo, kad  šiais metais paroda skirta ekologijai, tvarumui ir Žaliajam kursui.

Veislinių ūkinių gyvūnų parodoje, kurioje buvo demonstruojami veisliniai paukščiai, triušiai, avys, poni klasės žirgai ir mėsiniai galvijai, mokinius lydėjo ir apie gyvūnus, jų laikymą bei priežiūrą papasakojo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto VA Veterinarijos fakulteto stambiųjų gyvūnų klinikos veterinarijos gydytoja Dovilė Malašauskienė. Apie gyvūnų ligas ir gydymą – veterinarijos gydytoja Indrija Kneižė.

Mokiniai nustebo parodoje sutikę savo kraštietį, Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos pirmininką Eduardą Kubilių, pas kurį vasarą lankėsi ir domėjosi jo auginamomis triušių veislėmis. Eduardas papasakojo, kad tai ne tik gyvūnų paroda, bet ir jų gyvūnų veislių vertinimas. Atvykusios specialistės apžiūri kiekvieną triušiuką, kurių į parodą atvežta daugiau nei pusantro šimto, jį įvertina pagal iš anksto numatytus kriterijus, o baigiantis parodai paskelbs geriausias savybes turinčius triušiukus, jų veisles.

Parodoje netikėtai susitikę su Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministru Pauliumi Astrausku ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus vyriausiąja specialiste Lina Šimoniene  mokiniai diskutavo apie Šviečiamosios gyvulininkystės programos svarbą ir naudą. Vaikai patvirtino, kad programa įdomi, įtraukianti ir labai naudinga. Papasakojo apie savo ūkiuose laikomus naminius gyvulius. Išklausęs vaikus viceministras Paulius Astrauskas pažadėjo, kad programos veiklos vyks ir ateityje, jei tik yra noras joje dalyvauti.

Antroji užsiėmimų dalis vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje kur mokinius pasitiko ir lydėjo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros mokymų organizavimo skyriaus vedėjas Alvydas Grigaliūnas ir mokymų organizavimo skyriaus specialistė Neringa Janušauskienė. Mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime su dresuotais Airijos raudonaisiais seteriais ir jų trenere Indre Mečionyte. Moteris vaikams papasakojo apie šuniukų dresavimą bei priežiūrą. Mokiniai glostė, mylavo, žaidė, vedžiojo ir kartu bėgiojo su šiais mažaisiais raudonplaukiais draugais.

Veterinarijos akademijos laboratorijoje gyvūnų auginimo technologijų instituto profesorė Asta Racevičiūtė-Stupelienė programos dalyviams papasakojo apie akademijoje atliekamus tyrimus, vykdomas veiklas. Užsiėmimo metu mokiniai išsiaiškino nuo ko priklauso vištos kiaušinio lukšto ir trynio spalva. Vaikai svėrė kiaušinius, atliko trynio spalvos tyrimą, įvertino lukšto tvirtumą ir porėtumą. Baigiantis užsiėmimui profesorė mokinius pakvietė ateityje studijuoti veterinarijos mokslus.

Dar pavasarį prasidėjusias programos veiklas, kuriomis buvo siekiama supažindinti mokinius su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, vainikavo išvyka į veislinių ūkinių gyvūnų parodą, kurios metu mokiniai turėjo galimybę pažinti įvairių veislių ir rūšių gyvūnus, susipažinti su veterinarijos gydytojo, mokslininko, tyrėjo, dresuotojo ir ūkininko profesija.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė

 

image_print