Dujiniai prietaisai (dujiniai katilai, dujinės viryklės) pastatuose privalo būti projektuojami bei įrengiami vadovaujantis Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“. Patalpoms keliami reikalavimai priklauso nuo pasirinktų dujinių prietaisų tipo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92E5805D8852/ERgQJSpPMy

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 15:19

image_print