Vadovaujantis Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-105, Lėvens upės dešiniajame krante ties Adomavos kaimu yra numatyta poilsio gamtoje prioriteto zona – 6/2 PGž – gyvenamųjų vietovių želdynai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 17:53

image_print