Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo, 9 str. nustatyta, kad vienkartinė išmoka būstui įsigyti  arba įsikurti skiriama asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo.  Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama tik Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims.    Prašymą šiai išmokai skirti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai asmuo pateikia iki jam sukaks 25 metai. Vienkartinės išmokos įsikurti apskaičiuojamos pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojančius išmokos  ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 12:57

image_print