Nuo gruodžio 16 d. visoje šalyje įsigaliojus griežtesniam karantinui, Lietuvoje įvedami judėjimo ribojimai iki 2021 m. sausio 3 d. Siekiant suvaldyti COVID-19 plitimą, į kitą savivaldybę galima vykti tik išimtiniais atvejais: dėl giminaičių mirties, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, dėl sveikatos priežiūros paslaugų, turint nekilnojamojo turto, kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių.

Vidaus reikalų ministerija pateikia atsakymus į gyventojus dominančius klausimus dėl judėjimo ribojimų ir kontrolės.

ATVYKSTANTIEMS/IŠVYKSTANTIEMS

1. Ar emigrantas, grįžęs į Lietuvą, galės nuvykti į kitą savivaldybę, kurioje gyvena asmens šeimos nariai/artimieji, jeigu neturi ten darbo, nevyksta dėl giminaičių mirties ir neturi toje savivaldybėje nekilnojamojo turto?

Jei parvykęs asmuo turi nekilnojamo turto Lietuvoje, gali vykti tik ten. Jei neturi, gali vykti pas giminaičius, su kuriais bus: pvz. tėvus, seseris, brolius, sutuoktinius, vaikus, sutuoktinių vaikus. Kiti atvejai (pvz. sužadėtiniai, sugyventiniai ir pan., ko negalima įrodyti dokumentais) bus vertinami individualiai.

2. Ar gali atvykusių asmenų į oro uostą nuvykti pasiimti ar nuvežti artimieji? Kokių dokumentų reikės įrodyti kelionės tikslą?

Taip, gali nuvykti, policija tokiais atvejais vadovausis protingumo kriterijais. Tokiu atveju rekomenduotina turėti dokumentus, įrodančius giminystės ryšius, pavyzdžiui, gimimo liudijimą ir paso kopijas bei atvykstančių asmenų bilietų kopijas.

3. Ar iš užsienio grįžęs pilietis, vykdamas į namus, esančius kitoje savivaldybėje, turi turėti buvusią kelionę įrodančius dokumentus? Kokius dar dokumentus reikia turėti?

Būtina turėti kelionės bilietą, asmens dokumentą ir dokumentus, įrodančius, kad asmuo turi nuosavybę savivaldybėje, į kurią vyksta.

4. Ar numatyta kelionė yra pakankama priežastis vykti į kitoje savivaldybėje esantį oro uostą? Jei taip, kokius skrydžio dokumentus būtina turėti su savimi kertant savivaldybių ribas?

Išvykti iš šalies nėra draudžiama, tad vykti į tarptautinius keleivių maršrutus aptarnaujančius oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų taip pat leidžiama. Reikia turėtų kelionės bilietą ir asmens dokumentą.

5. Ką žmogus turėtų sakyti/pateikti tuo atveju, jei nori išvykti iš Lietuvos automobiliu ir neturi jokių kelionės tikslą įrodančių dokumentų?

Policija vertins kiekvieną situaciją atskirai, tad jeigu jis pasakys, kur vyksta, išvykti iš šalies nebus draudžiama.

6. Ar galima kelionė į kitą savivaldybę dėl testo, turint įrodymą, t. y. paskirto tyrimo laiką?

Taip, galima bus vykti į kitą savivaldybę atlikti COVID-19 testo.

JUDĖJIMO ŠALYJE KLAUSIMAI

7. Kokių dokumentų reikia, vykstant į darbą kitoje savivaldybėje?

Reikėtų turėti savo asmens dokumentą ir dokumentą, įrodantį, kad dirbate kitoje savivaldybėje (darbo sutartį, darbo pažymėjimą, leidimą įeiti į darbovietę, darbdavio išduotą pažymą). Tai gali būti tiek popieriniai dokumentai, tiek nufotografuoti elektroninėse laikmenose (pvz. mobiliajame telefone, plančetėje ir pan.).

8. Kaip reikėtų įrodyti, kad vykstama į gyvenamąją vietą?

Kad procesas vyktų sklandžiai ir greitai, reikėtų turėti savo asmens dokumentą ir nekilnojamo turto nuosavybės ir nuomos dokumentus ar jų kopijas. Taip pat dėl gyvenamosios vietos registracijos pažymos išdavimo galima kreiptis į savo seniūniją. Tai gali būti tiek popieriniai dokumentai, tiek nufotografuoti elektroninėse laikmenose (pvz. mobiliajame telefone, plančetėje ir pan.).

Jei tokių dokumentų neturėsite, policija turi galimybes tai patikrinti duomenų bazėse arba kitais būdais.

9. Ar pora, kuri nesusituokusi ir negyvena kartu, gali kartu išeiti pasivaikščioti? Kokių dokumentų reikia?

Taip gali, leidžiama susitikti 2 asmenų grupei.

10. Ar policija tikrins, ar drauge vaikštantys asmenys yra iš vieno namų ūkio? Kokių dokumentų reikia?

Policija tikrins tik tuo atveju, jeigu išeinama pasivaikščioti ar susitinka didesnė negu 2 asmenų grupė.

11. Ar medžiotojai/žvejai galės vykti į kitose savivaldybėse esančius plotus prie telkinių?

Ne, šiuo laikotarpiu į kitą savivaldybę galima vykti tik dėl būtinų objektyvių priežasčių.

12. Ar galima vaikus vežti į kitas savivaldybes, pvz. pas senelius, į ugdymo įstaigą ar pas vieną iš tėvų?

Vaikų negalima palikti pas giminaičius toje pačioje ar kitoje savivaldybėje.

Parsivežti vaikus iš kitos savivaldybės galima, tačiau pareigūnai kiekvieną situaciją vertins individualiai ir galės imtis papildomų priemonių situacijai įvertinti. Pažymėtina, kad net ir leidus pasiimti vaikus, su giminaičiais kontaktuoti negalima.

Kai vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų, judėjimo ribojimų metu su tuo iš tėvų vaikas ir turi būti. Vykti pas kitą iš tėvų galima tik tuo atveju, jei teismo sprendimu vaiko gyvenamoji vieta aiškiai nustatyta pas abu tėvus (t. y. vienam iš tėvų suteikiant teisę matytis su vaiku, o nurodant, kad dalį laiko vaikas gyvena pas vieną, dalį laiko – pas kitą iš tėvų).

Dėl ugdymo paslaugų vežti vaikus į kitą savivaldybę leidžiama (tik dėl ugdymo paslaugų, kurios vyksta ne per nuotolį, pvz. į darželį), tokiu atveju būtina turėti ugdymo paslaugų sutartį.

13. Ar galima vykti į kitą šeimos ūkį, jeigu norima pasirūpinti asmenimis, kurie serga ar negali pasirūpinti savimi patys?

Tai yra leidžiama, tačiau, atsižvelgiant į itin didelę tokių atvejų įvairovę, tokius atvejus pareigūnai vertins individualiai. Vykstantiems asmenims rekomenduojama turėti pagrindžiančius dokumentus (pvz. apie prižiūrimo asmens sveikatos būklę), kai tokia galimybė yra.

14. Ar galima vykti į kitas savivaldybes dėl (planinių) sveikatos priežiūros paslaugų?

Galima. Taip pat rekomenduotina turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus (pvz. el. patvirtinimą iš sveikatos priežiūros įstaigos).

15. Ar studentai gali išvykti pas tėvus?

Studentai, atsižvelgiant į tai, kad studijos vykdomos nuotoliniu būdu, išvykę iš miesto, kuriame studijuoja, grįžti į jį negalės (nebent turi bendrabučio ar kitos gyvenamosios vietos nuomos sutartį, nekilnojamojo turto ar yra registruoti toje savivaldybėje).

16. Ar leidžiama teikti apgyvendinimo paslaugas?

Taip, tačiau jomis naudotis galima tik gyvenamosios vietos savivaldybės ribose (nepriklausomai nuo to, kada sudaryta apgyvendinimo paslaugų sutartis).

17. Ar galima pristatyti ar atsiimti prekes kitose savivaldybėse?

Prekių pristatymas į kitas savivaldybes galimas, atsiėmimas – tik toje pačioje savivaldybėje.

18. Kada galima vykimas į kitas savivaldybes asmeniniais tikslais?

Rekomenduojame nevykti niekur, kur negalėsite savo vykimo ir buvimo teisėtumo pagrįsti dokumentais.

Jei išvyksite į kitą savivaldybę, o vėliau norėsite grįžti, tą padaryti bus galima tik turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1418 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ numatytą teisėtą vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus (pvz. būsto nuomos sutartis, nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus, darbo santykius įrodančius dokumentus (kai vykstama darbo reikalais). Jei minėtų ar kitų teisėtą tikslą pagrindžiančių dokumentų pateikti negalėsite, iki judėjimo ribojimų pabaigos (2021 m. sausio 3 d. imtinai) grįžti negalėsite.

Jei ne savo gyvenamosios vietos savivaldybėje turite nekilnojamojo turto arba esate ten registruotas, turite teisę vykti, tačiau Jums galioja ir kiti apribojimai – pvz. bendravimas tik vieno namų ūkio ribose (pavyzdžiui, grįžimas pas tėvus, senelius ir (ar) kitus giminaičius šį reikalavimą pažeistų).

Persikraustyti galima ir tarp skirtingų savivaldybių, tačiau tokiu atveju vykti būtina su visais asmeniniais daiktais, o pareigūnas situaciją vertintų individualiai (pvz. vykimas su keliais asmeniniais daiktais netraktuojamas kaip persikraustymas).

Vykstant į savo tikslą, galima kirsti ir kelias savivaldybes, bet jos turi būti pakeliui Jūsų teisėtam vykimo tikslui.

Vykti perduoti maisto ir kitų dalykų į kitas savivaldybes (taip pat ir bekontakčiu būdu) negalima (išskyrus atvejus, kai rūpinamasi asmenimis, kurie serga ar negali savimi pasirūpinti patys).

KITI KLAUSIMAI

19. Ar bus išduodami nedarbingumo pažymėjimai tėvams dėl vaikų mokymo namie?

Ne, nedarbingumo pažymėjimai nebus išduodami, kol tęsiasi vaikų žiemos atostogos mokyklose.

Visais kylančiais klausimais galima kreiptis policijos informacijos telefonu 8 700 60 000, darbo dienomis  nuo 7 val. iki 20 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis – nuo 8 val. iki 17 val.


 Parengta pagal Vidaus reikalų ministerijos informaciją

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-18 03:36

image_print