2021 m. lapkričio 4 d. 11.00 val. Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namų salėje vyko programos ,,Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas neformaliajame muzikiniame ugdyme“ seminaras ,,Garso ir apšvietimo technologijų įvaldymas ir panaudojimas“.

Seminare dalyvavo gausiai susirinkusi Panevėžio r. muzikos mokyklos bendruomenė, lektoriai Evaldas Vaitkevičius, Renatas Bedalis, Audrius Dervinis ir renginio svečias, lektorius Henrikas Zalieskis.                           

Technologijų progresas skatina visuomenės raidą ir atveria naujas galimybes. Mene, muzikoje ir kitose srityse, technologinė pažanga suteikia galimybę ieškoti naujų išraiškos būdų. Elektros atsiradimas, o vėliau kompiuterių raida lėmė ne tik muzikos skambesį, kūrybos procesą, bet ir jos atlikimą. Teorinė medžiaga glaudžiai buvo siejama su praktinėmis užduotimis, leisiančiomis geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, valdyti ir naudoti garso ir apšvietimo technologijas. Seminaro metu, klausytojai buvo supažindinti su pagrindiniais garso ir apšvietimo technologijų valdymo ir panaudojimo principais, bei ypatumais. Tikėtina, kad mokytojai, įgytas žinias ir įgūdžius tinkamai, efektyviai, tikslingai ir kūrybiškai panaudos ugdymo procese, renginiuose, koncertuose.


Mokytojas metodininkas Renatas Bedalis

 

image_print