Sujetų bendruomenės centras „Liepa“, įgyvendindamas projektą „Parama kaimo bendruomenėms 2022“, pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“, įsigijo: vaizdo projektorių ir projektoriaus ekraną su stovu, nešiojamą kompiuterį, daugiafunkcinį spausdinimo įrenginį bei biuro baldų komplektą. Dėka įsigytų priemonių bendruomenės materialinė bazė tapo gerokai stipresnė, o tai, mūsų nuomone, turėtų suteikti platesnes galimybes organizuojant įvairius renginius, edukacinius užsiėmimus, seminarus ir pan. Tikimės, kad dėl to padidės bendras dalyvių skaičius renginiuose, o dėl kokybiškesnių ir skaitlingesnių renginių, ne tik pagerės bendruomenės įvaizdis, bet taip pat bus gera paskata Sujetų bei aplinkinių kaimų gyventojams tapti bendruomeniškesniais. 

 Dėl to, kad iki dabar bendruomenė neturėjo savo kompiuterio ir spausdintuvo, susidurdavome su  tam tikromis problemomis ir iššūkiais, kai reikėdavo vykdyti bendruomenės raštvedybą, dokumentuoti faktus, rašyti projektus ir pan. Bendruomenės reikmėms buvo naudojama pirmininko ir/ar valdybos narių turima asmeninė kompiuterinė įranga ir kt. ištekliai. Kvietimų į renginius, užsiėmimus ir kitas  maketavimo ir spausdinimo paslaugas bendruomenė dažniausiai pirkdavo iš tokias paslaugas teikiančių įmonių. Dabar džiaugiamės, kad šios problemos išnyks arba jų ženkliai sumažės. Džiugu dar ir dėl to, jog dėka įsigyto kompiuterio, vaizdo projektoriaus ir kilnojamo ekrano su stovu atsiranda galimybės perteikti įvairią skaitmenizuotą vizualinę informaciją platesnei auditorijai. Juk šių šiuolaikinių priemonių pagalba ženkliai praplečiamos galimybės organizuoti renginius ne tik vizualine, bet ir vietos prasme, t. y. galimybės išnaudoti lauko erdves. Įsigijus biuro baldų komplektą įrengta kompiuterizuota darbo vieta bendruomenės patalpose, o tai atvers galimybes daug paprasčiau ir šiuolaikiškai tvarkyti, archyvuoti bendruomenės dokumentus, laikinai sandėliuoti kanceliarines priemones ir vykdyti kitas bendruomenės veiklas.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.


Sujetų BC „Liepa“ pirmininkas Kęstutis Simonavičius

image_print