Gera žinia su meru Antanu Pociumi pasidalino Panevėžio rajono vietos veiklos grupės (VVG) pirmininkė, projektų vadovė Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja. Pasak jos, Panevėžio rajono VVG, besirengdama naujajam Europos Sąjungos laikotarpiui ir konsultuodamasi su gyventojais bei tikslinėmis grupėmis, parengė 2024-2029 m. laikotarpio Panevėžio rajono vietos plėtros strategiją. Šiuo metu jos vertinimas yra baigtas.  Savivaldybė ir jos gyventojai „praturtės“ beveik 2 mln.  eurų, kurie bus skirti kaimų plėtrai, gyventojų bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų, įvairių veiklų įgyvendinimui, gyvenimo kokybės gerinimui.

Kai strategiją „Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija“,  įgyvendinamą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ patvirtins Žemės ūkio ministerija,  jos įgyvendinimui bus skirta 1,8 mln. Eurų, iš kurių iki 20 proc. bus skirta projektų administravimui, iki 80 proc. – vietos projektų įgyvendinimui.

Pasak V. Juodagalvytės-Baranovskajos, vietos plėtros strategija siekiama tvaraus vietos ekonomikos augimo, didelis dėmesys bus skiriamas viešųjų ir kitų paslaugų prieinamumo didinimui, užimtumo ir socialinės įtraukties skatinimui, aplinkosaugai ir klimato kaitos švelninimui.

„VVG narys esu nuo pat organizacijos įsikūrimo, todėl, matydamas jos indėlį rajono bendruomenėms skatinant jų aktyvumą, lyderystę, teritorinį bei tarptautinį bendradarbiavimą, sudarant palankią aplinką inovacijoms bei jaunų žmonių įsitraukimui, džiaugiuosi jų pasiekimais“, – sako meras A. Pocius.

Tai bus jau trečioji Panevėžio rajono VVG  parengta ir įgyvendinama vietos plėtros strategija. Strategijoje suplanuotos paramos priemonės ne žemės ūkio verslo kūrimui ir plėtrai, socialiniam ir bendruomeniniam verslui, nevyriausybinių organizacijų stiprinimui ir gyventojų bendruomeniškumo skatinimui.

Kvietimus teikti paraiškas planuojama pradėti skelbti 2024 m.

Nuo 2009 m. iki 2015 m. Panevėžio rajono VVG sėkmingai įgyvendino vietos plėtros strategiją „Panevėžio rajono vietos plėtros strategija 2007-2013 m.”, 2016 m. pabaigoje pradėjo įgyvendinti Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategiją.


Savivaldybės informacija

image_print