Studijų rėmimas

Studijų rėmimo informacija

Vadovaujantis studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2023 metais buvo vertinami 24 studentų – 8 Krekenavos seniūnijos, 4 Panevėžio seniūnijos, po 2 Ramygalos, Smilgių ir Velžio, po 1 Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Upytės ir Vadoklių seniūnijų gyventojų prašymai.

2023 m. gegužės 11 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-304 parama skirta 22 studentams:

 1. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) arba 12.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 5 studentams po 490 Eur;
 2. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 5 studentams po 490 Eur;
 3. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.1.5 papunktį (vienas iš tėvų ar globėjų yra neįgalus arba jam sukakęs pensinis amžius) – 1 studentui 490 Eur;
 4. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.1.6 papunktį (sukūręs šeimą ir turi vaikų) – 1 studentui 490 Eur;
 5. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.2 papunktį (5 BSI, kai pažymių vidurkis 7,00–7,99 balo) – 4 studentams po 245 Eur;
 6. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.3 papunktį (6 BSI, kai pažymių vidurkis 8,00–8,99 balo) – 4 studentams po 294 Eur;
 7. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.4 papunktį (7 BSI, kai pažymių vidurkis 9,00–10,00 balų) – 2 studentams po 343 Eur.

Parama neskirta 2 studentams pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 11 punktą, nes jų šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, buvo didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) – 2023 metais sudarė 633 Eur.

2023 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 10 000 Eur, skirta 8 722 Eur.


 

Vadovaujantis studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2022 metais buvo vertinama 18 studentų prašymų – 5 Panevėžio seniūnijos gyventojų, 4 – Krekenavos seniūnijos, po  2 – Paįstrio, Vadoklių ir Velžio, po 1 Naujamiesčio, Karsakiškio ir Ramygalos seniūnijų.

2022 m. birželio 10 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-399 parama skirta 16 studentų:

 1. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.1.2 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 1 studentui 420 Eur;
 2. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) arba 12.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 5 studentams po 420 Eur;
 3. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 5 studentams po 420 Eur;
 4. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.3 papunktį (6 BSI, kai pažymių vidurkis 8,00–8,99 balo) – 4 studentams po 252 Eur;
 5. pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 12.4 papunktį (7 BSI, kai pažymių vidurkis 9,00–10,00 balų) – 1 studentui 294 Eur.

Parama neskirta 2 studentams pagal studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 11 punktą, nes jų šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, buvo didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) – 2022 metais sudarė 533,65 Eur.

2022 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 10 000 Eur, skirta 5 922 Eur.

 

Vadovaujantis studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2021 metais buvo vertinami 24 studentų prašymai – 10 prašymų pateikė Krekenavos seniūnijos gyventojai, 7 – Panevėžio seniūnijos, 3 – Paįstrio seniūnijos, po 1 Naujamiesčio, Miežiškių, Karsakiškio ir Velžio seniūnijų.

2021 m. gegužės 17 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-307 parama skirta 19 studentų:

 1. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 2 studentams po 400 Eur;
 2. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) arba 12.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 5 studentams po 400 Eur;
 3. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 9 studentams po 400 Eur;
 4. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.1.5 papunktį (abu ar vienas iš tėvų, globėjų yra neįgalūs (-us) arba sukakęs pensinis amžius) – 1 studentui 400 Eur;
 5. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.3 papunktį (6 BSI, kai pažymių vidurkis 8,00–8,99 balo) – 1 studentui 240,00 Eur;
 6. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.4 papunktį (7 BSI, kai pažymių vidurkis 9,00–10,00 balų) – 1 studentui 280,00 Eur.

Parama neskirta 5 studentams pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 11 punktą, nes jų šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, buvo didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) – 2021 metais sudarė 468,41 Eur.

2021 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 10 000 Eur, skirta 7 320 Eur.

 

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2020 metais Studijų rėmimo komisija nagrinėjo 18 prašymų studentų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Krekenavos (6), Panevėžio (4), Miežiškių (2), Velžio (2), Paįstrio (1), Smilgių (1), Ramygalos (1) ir Naujamiesčio (1) seniūnijose. Daugiausia prašymų sulaukta iš antrakursių ir ketvirtakursių (7 ir 6), pirmakursių – 3, trečiakursių – 2. Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 16 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Studijų rėmimo komisijos 2019 m. birželio 17 d. posėdžio protokolą Nr. T4-15, 2019 m. birželio 19 d. įsakymu
Nr. A-265 skyrė dalinę paramą 16 studentų:

 1. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) arba 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 4 studentams po 390,00 Eur;
 2. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 1 studentui 390,00 Eur;
 3. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) arba 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių), arba 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 4 studentams po 390,00 Eur;
 4. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 4 studentams po 390,00 Eur;
 5. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) arba 9.1.5 papunktį (abu ar vienas iš tėvų, globėjų yra neįgalūs (-us) arba sukakęs pensinis amžius) – 2 studentams po 390,00 Eur;
 6. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.2 papunktį (4 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 7,0–7,5 balo) – 1 studentui 156,00 Eur.

Parama neskirta 2 studentams, nes jų šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, yra didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA).

2020 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 10 000 Eur, iš viso panaudota 6 006 Eur.


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2019 metais Studijų rėmimo komisija nagrinėjo 14 prašymų studentų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Krekenavos (5), Miežiškių (2), Karsakiškio (2), Paįstrio (1), Panevėžio (1), Smilgių (1), Vadoklių (1) ir Velžio (1) seniūnijose. Daugiausia prašymų sulaukta iš trečiakursių ir pirmakursių (5 ir 4), antrakursių – 3, ketvirtakursių ir penktakursių (po 1). Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 14 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Studijų rėmimo komisijos 2019 m. birželio 17 d. posėdžio protokolą Nr. T4-15, 2019 m. birželio 19 d. įsakymu
Nr. A-265 skyrė dalinę paramą 14 studentų:

 1. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) ir 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 6 studentams po 380,00 Eur;
 2. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 1 studentui 380,00 Eur;
 3. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų), 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) ir 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) –
  1 studentui 380,00 Eur;
 4. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 5 studentams po 380,00 Eur;
 5. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.4 papunktį (6 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 8,1–9,0 balai) – 1 studentui 228,00 Eur.

2019 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 12 000 Eur, iš viso panaudota 5 168 Eur.


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2018 metais Studijų rėmimo komisija nagrinėjo 20 prašymų studentų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Velžio (6), Krekenavos (5), Miežiškių (2), Ramygalos (2), Vadoklių (2), Panevėžio (1), Karsakiškio (1) ir Smilgių (1) seniūnijose. Daugiausia prašymų sulaukta iš pirmakursių ir antrakursių (6 ir 5), trečiakursių – po 4, ketvirtakursių ir penktakursių (po 2), šeštakursių – 1. Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 17 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Studijų rėmimo komisijos 2018 m. gegužės 8 d. posėdžio protokolą Nr. T4-15, 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu
Nr. A1-141 skyrė dalinę paramą 17 studentų:

 1. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) – 4 studentams po 380,00 Eur;
 2. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 3 studentams po 380,00 Eur;
 3. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 7 studentams po 380,00 Eur;
 4. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.3 papunktį (5 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 7,6–8,0 balai) – 1 studentui 190,00 Eur;
 5. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.4 papunktį (6 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 8,1–9,0 balai) – 1 studentui 228,00 Eur;
 6. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.5 papunktį (7 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 9,1–10,0 balų) – 1 studentui 266,00 Eur.

Parama neskirta 3 studentams atsižvelgiant į Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 3 punktą (Parama skiriama Panevėžio rajono savivaldybės gyventojams, studijuojantiems Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose bakalauro dieninėse studijų programose, kurių egzaminų sesijos vidurkis ne mažesnis nei 7 balai).

2018 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 12 000 Eur, iš viso skirta 6 004 Eur.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Aušvydas Plėštys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2017 metais Studijų rėmimo komisija nagrinėjo 12 prašymų studentų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Krekenavos (3), Velžio (2), Miežiškių (2), Ramygalos (2), Vadoklių (2), Panevėžio (1) ir Smilgių (1) seniūnijose. Daugiausia prašymų sulaukta iš pirmakursių ir trečiakursių – po 4, antrakursių – 3 ir ketvirtakursių – 1 studento. Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 12 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų (iš viso 4 180,00 Eur).


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-22 15:58