PAĮSTRIO SENIŪNIJA

Gegužinės g. 28, LT-38432 Paįstrio k., Panevėžio r.
tel.: (8 45) 43 02 26, 8 612 73 952
el. p. [email protected]

Lankytinos vietos: 1. Paįstrio Švč. Mergelės Marijos globos bažnyčia; 2. Knygnešių ąžuolas – knygnešių susitikimo vieta, o šalia jo – paminklas Baltijos keliui; 3. Skulptoriaus Juozo Zikaro namas – muziejus Paliukų kaime; 4. Siaurojo geležinkelio kompleksas Skaistgirių kaime; 5. Pakuodžiupių kadagys; 6. Pamiškės dvaro sodyba.

Seniūnijos plotas – 16 380 ha, iš kurių 56,2 ha ploto užstatyta ir 40,2 ha sudaro vanduo. 35 % Paįstrio seniūnijos apylinkių sudaro miškai. 106 815 m. sudaro upės ir upeliai, tekantys Paįstrio seniūnijos ribose. Beveik per patį seniūnijos centro vidurį teka paslaptingą ir seną vardą turintis Įstro upelis, o vakarinėje seniūnijos dalyje Lėvens upė. Rytinėje dalyje stūkso ir daug paslapčių saugo Žalioji giria. Seniūnijos teritorija ribojasi su Karsakiškio ir Panevėžio seniūnijomis, taip pat Pasvalio rajonu. Seniūniją beveik per pusę dalina viena pagrindinių šalies transporto   arterijų – magistralė „Via Baltica“.

Paįstrio seniūnijoje įsikūrę 88 kaimai (didžiausi: Gegužinės k., Paįstrio k., Skaistgirių k, Pragarėlės k., Puodžiūnų k., Šeškų k., Gailiūnų k. ir Medikonių k.), yra apie 2,7 tūkst. gyventojų. Veikia paštas, Juozo Zikaro gimnazija, girininkija, biblioteka, muziejus, kultūros centras, 4 bendruomenės, Paįstrio šeimos gydytojo kabinetas, sporto klubas „Ąžuolynas“, Paįstrio kraštiečių klubas „Ąžuolas“.

1972 m. skulptoriaus Juozo Zikaro gimtojoje sodyboje Paliukų kaime įkurtas memorialinis muziejus, kuriame eksponuojamos jo darbų kopijos. Nuo 1919 m. Juozas Zikaras ir kūrė Panevėžyje, dėstė Panevėžio berniukų gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Čia sukūrė Vinco Kudirkos, Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus biustus, Laisvės paminklą, kuris pastaytas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune.

Iš Stanionių kaimo kilęs garsus lietuvių išeivijos rašytojas Kazimieras Barėnas, Gailiūnų kaime gimė poetas Stasys Jasilionis. 1930–1939 m. Paįstrio kaime vargoninkavo ir kūrė kompozitorius Juozapas Gudavičius.

Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje veikia muziejus, jame sukaupta medžiagos apie Birželių dvarą, kuriame gimė lietuvių visuomenės veikėjas, teatro kūrėjas, aktorius, dramaturgas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852–1916 m.), apie skulptorių Juozą Zikarą (1881–1944 m.), kunigą, poetą Jurgį Tilvytį-Žalvarnį, netoli Paįstrio, Akmenytės vienkiemyje, gimusį radiotechnikos pagrindų Lietuvoje kūrėją profesorių Alfonsą Jurskį (1894–1976 m.) ir kt. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje organizuojami tarptautiniai moksleivių dailės, tarptautiniai skulptorių plenerai, tradicinės meno šventės. Paįstrio kultūros centre vyksta daug tradicinių renginių: rajono mėgėjų teatrų šventės, kraštiečių šventės ir poezijos šventės.

Stanionių kaime įsikūręs Įstros aviaparkas, kur veikia lėktuvų muziejus, taip pat siūloma paskraidyti lėktuvu PA-28.

Pagrindinė verslo kryptis – žemės ūkis. Vyrauja augalininkystės, pieno gamybos, mėsinės galvininkystės ūkiai. Vienas stipriausių ūkių seniūnijoje – R. Vitkausko ūkis, kuris taiko pažangiausias technologijas, naujausius ūkininkavimo metodus. Kiti stambesni ūkininkai: M. ir L. Pačekajai, A. ir Ž. Križevičiai ir A. Žilinskas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 15:25