Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje naujai stato nekilnojamojo turto objektus arba juos rekonstruoja, išplėsdami plotą, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. bus taikoma infrastruktūros plėtros įmoka.

Savivaldybės taryba patvirtino įmokos tarifo dydį, pagal kurį bus skaičiuojama  savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka, bei kriterijus, pagal kuriuos plėtros įmoka ar jos dalis gali būti nemokama, mažinama arba mokama dalimis.

Teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti prioritetinės plėtros teritorijas, infrastruktūros vystymo etapus ir įvertinti kaštus savivaldybes įpareigoja Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (SIPĮ). Taip siekiama sukurti papildomą priemonę teritorijų plėtrai valdyti, aiškiau reglamentuoti savivaldybių infrastruktūros plėtrą, sukurti sąlygas darnesniam jos vystymui: išvengti sąnaudų perteklinei infrastruktūrai išlaikyti ir efektyviau plėtoti suplanuotąją. Iš infrastruktūros įmokų surinktos lėšos bus naudojamos finansuoti savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Skaičiuojant įmokos dydį statomo pastato bendrasis plotas ar inžineriniu statiniu užstatomas plotas dauginamas iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo ir numatyto koeficiento.

Rekonstrukcijos atveju įmoka bus skaičiuojama nuo padidėjusio ploto.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje tarybos sprendimu Teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose gyvenamosiose teritorijose, komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijose ir likusioje teritorijoje nustatytos 5 zonos.

Jose esantiems statinių tipams bus taikomi skirtingi – nuo 5 Eur/kv. m (pirmoje zonoje) iki 40 Eur/kv. m (penktoje zonoje) – įmokos tarifai.

Teikti pastabas bei pasiūlymus dėl parengtų sprendimų projektų bei dalyvauti viešame aptarime buvo  kviečiami ir rajono gyventojai bei kiti suinteresuoti asmenys. Į gautas pastabas atsižvelgta priimant tarybos sprendimą.


Savivaldybės informacija

image_print