Skatinant spaudinių leidybos projektų įvairovę, rajono gyventojų iniciatyvas ir naujas kultūrines idėjas, iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto 12-os spaudinių leidybos projektų daliniam finansavimui skirta 9 tūkstančiai eurų.

Spaudinių leidybos projektų vertinimo komisija nutarė 100 eurų paremti Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės Onos Striškienės publicistikos knygos „Literatūriniai keliavimai“ leidybą. Knyga skirta rašytojos Ievos Simonaitytės ir monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams.

600 eurų gauna Raguvos kultūros centras, ketinantis leisti informacinę brošiūrą „Pasivaikščiojimas-špaceras pu Raguvas mestelį“. Kultūrinį turizmą skatinančiame leidinyje raguvių tarme pristatoma 19 pagrindinių krašto istorinių ir kultūrinių objektų.

900 eurų skirta Šilagalio kultūros centrui išleisti knygą „Kaimas šilo gale“, kuri įprasmins šiemet 650-ąsias metines mininčio Šilagalio kaimo kultūrinę ir istorinę atmintį. Sudarytojas – Šilagalio bibliotekos bibliotekininkas Audrius Mikeliūnas.

Gyventojų bendruomenė „Daukniūnai“ jau 9 metus leidžia kalendorius, iliustruotus savo krašto žmonių, gamtos, švenčių, įsimintinų bendruomenės gyvenimo įvykių nuotraukomis. 400 eurų skirta paremti dešimtojo, 2023 metų,  stalo kalendoriaus leidybą. Jame atsispindės ir tokios reikšmingos šiemet minimos datos kaip 130 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose paminėtas gyvenvietės vardas bei vietos bendruomenės veiklos 20-metis.

Vilniuje gyvenančios istorijos tyrinėtojos, tekstų kūrėjos Minaros Matulionytės-Nekrasovienės būsimos knygos „Laimės kūdikis – dailininkas Jonas Mackevičius“ leidybai skirta 700 eurų. Autorė siekia skaitytojus supažindinti su Raguvos valsčiaus raštininko sūnaus, žinomo Lietuvos dailininko J. Mackevičiaus kūryba ir gyvenimu jo 150-ųjų gimimo metinių proga.

Velžyje gyvenančio fotografo mėgėjo Arūno Revoto poezijos ir piešinių iš kavos tirščių knygai „Su kava per gyvenimą“ skirta 300 eurų. Joje – iš kavos tirščių išpaišytų žmogeliukų siluetai ir 50 eilėraščių. Neįprastą saviraiškos būdą atradęs autorius taip ištesėjo pažadą šviesaus atminimo poetei Elenai Mezginaitei, skatinusiai jį išleisti poezijos knygelę.

Buvusio ilgamečio Naujamiesčio seniūnijos seniūno pavaduotojo Baibokėlių kaimo gyventojo Juozo Kliorio prisiminimų knygos „Sibiro tremtis: Baibokėliai–Irkutskas“ daliniam finansavimui skirta 900 eurų. Gausiai asmeninio albumo nuotraukomis iliustruotas leidinys skirtas įprasminti dramatišką tremties istoriją, aktualią ne tik aprašomoms šeimoms, bet ir visiems Naujamiesčio krašto žmonėms.

480 eurų skirta Paįstrio kultūros centro kasmet leidžiamam jau 25-ajam krašto istorijos ir kultūros laikraščiui „Paįstrietis“. Projekto tikslas – skatinti gyventojų saviraišką, kūrybą, kultūrinį užimtumą, užtikrinant meno paveldo ir kultūrinio atminimo išsaugojimą. Leidinio pristatymas tradiciškai vyksta per šv. Oną Paįstrio krašto šventėje „Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę“.

Miežiškių kultūros centras ketina leisti kultūros darbuotojos Jolantos Karaliūnienės kūrybą. Poezijos rinkiniui „Aš čia buvau“ skirta 500 eurų. Knygele siekiama užtikrinti meno paveldo ir kultūrinio atminimo išsaugojimą bei ateinančioms kartoms palikti įamžintą vietos gyventojos kūrybą.

Savivaldybės viešoji biblioteka surinko istorinę medžiagą apie rajono seniūnijų kaimus ir leidžia seniūnijų gyvenamųjų vietų žinynų seriją. Istoriko Petro Juknevičiaus sudarytam devintajam, Ramygalos seniūnijos, gyvenamųjų vietų istoriniam-administraciniam žinynui išleisti skirta 500 eurų.

Daliniam finansavimui lėšų skirta dviem „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos projektams. Monografijai „Naujamiestis“ tenka 620 eurų, monografjos „Ramygala“ II daliai – 3 tūkst. eurų. Leidiniuose atskleidžiama šių vietovių istorija, kultūra, tradicijos, pasakojama apie kraštui  nusipelniusius žmones.

Dalinis finansavimas konkurso būdu jau 10 metų skiriamas projektams, kurie skatina įvairių Panevėžio rajono gyventojų grupių saviraišką, kūrybą ir kultūrinį užimtumą, užtikrina meno paveldo ir kultūrinio atminimo išsaugojimą. Spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatuose buvo numatyta, kad vienam projektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 500 eurų. Bendra fondo suma buvo 3 tūkst. eurų.

Spaudinių leidybos projektų vertinimo komisijos pirmininko mero pavaduotojo Antano Pociaus prašymu savivaldybės taryba 2021 m. šią sumą padidino iki 9 tūkst. eurų. Vienam projektui dabar gali būti skiriama ne daugiau kaip 3 tūkst. eurų. Skiriamos lėšos negali viršyti 80 procentų bendros projekto vertės.


Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-24 10:05

image_print