Aktualijos

2024 m. balandžio 24 d. 10 val. Panevėžio rajono savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, vyks Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis

Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdžio, kuris vyks 2024 m. balandžio 24 d. 10 val. Panevėžio rajono savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, darbotvarkė:   Smurto artimoje aplinkoje situacijos Panevėžio  rajono savivaldybėje apžvalga nuo 2024-01-01 iki 2024-04-22.(Policijos atstovas).   Pagalbos teikimas moterims su negalia: kokia pagalba teikiama, kokiam skaičiui moterų (nuo 2024-01-01 iki 2024-04-01) suteikta pagalba, su kokiomis  problemomis susiduriama teikiant pagalbą. (I.Zabulionytė). Komisijos narių  pasisakymai apie sėkmes ir nesėkmes, kas susiję su  smurtu artimoje aplinkoje.  Socialinės paramos skyriaus informacija……

Skaityti


2024 m. sausio 18 d. 10 val. Panevėžio rajono savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, vyks Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis

Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdžio, kuris vyks 2024 m. sausio 18 d. 10 val. Panevėžio rajono savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, darbotvarkė: Dėl smurto artimoje aplinkoje situacijos Panevėžio  rajono savivaldybėje nuo 2023-07-01 iki 2023-12-31.(Policijos atstovas).  Dėl Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programos įgyvendinimo . Mokymų vedimo smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims. (VšĮ  „Septynios akimirkos“ atstovas). Komisijos narių  pasisakymai apie sėkmes ir nesėkmes, kas susiję su  smurtu artimoje aplinkoje nuo 2013-07-01 iki 2023-12-31. Socialinės paramos skyriaus informacija

Skaityti


Kviečiame kartu didinti sąmoningumą prekių ir paslaugų pasiekiamumo žmonėms su negalia klausimu

Prieinamumas atveria galimybes! Ką galėčiau padaryti aš, kad prekės ir paslaugos būtų vis labiau pasiekiamos žmonėms su negalia? Viskas prasideda nuo noro! O noras keisti situaciją kyla įsijautus į kito žmogaus sunkumus. Galiausiai laimi visi! 1-asis animacinis filmukas „Plataus vartojimo prekių ir viešųjų paslaugų prieinamumas žmonėms su negalia“: https://youtu.be/NoLE7dfh_wc Artėja dideli pokyčiai! 2025 m. birželio 28 d. įsigalioja Europos Sąjungos direktyva dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų, kuri galios visiems teikiantiems prekes ar paslaugas. Pradėkime ruoštis iš anksto – juk prieinamumas atveria galimybes! 2-asis animacinis filmas „Europos parlamento ir Tarybos…

Skaityti


2023-10-17 , 10 val. Panevėžio rajono savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys , vyks Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis

Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdžio, kuris vyks 2023-10-17 , 10 val. Panevėžio rajono savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys , darbotvarkė: Smurto artimoje aplinkoje situacijos Panevėžio  rajono savivaldybėje, įsigaliojus apsaugos nuo smurto orderio skyrimo tvarkai, aptarimas. Pavojų patyrusių artimoje aplinkoje asmenų ir (ar)  smurtą patyrusių asmenų skaičius  Panevėžio rajone nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. spalio 15 24 val. jiems suteiktos paslaugos, su kokiomis problemomis susiduriama teikiant paslaugas. (I.Zabulionytė). Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo…

Skaityti


Dėl šildymo kompensacijos prašymų teikimo terminų

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog sekmadienis (balandžio 30 d.) yra paskutinė diena, kai galima teikti prašymą dėl šildymo kompensacijos už 2022–2023 m. šildymo sezoną, už laikotarpį nuo 2022-ųjų spalio 1 d. Atkreiptinas dėmesys, jog kreipiantis nuo gegužės 1 d. bus galima prašyti šildymo išlaidų kompensacijos tik už du praėjusius mėnesius, t. y. teikiant prašymą kompensacijai gauti nuo 2023 m. kovo 1 d., kai kreipiamasi gegužės mėn. arba nuo 2023 m. balandžio 1 d., kai kreipiamasi birželio mėn. Socialinės paramos skyriaus informacija

Skaityti


Patvirtintas integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas

BENDROSIOS NUOSTATOS Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus pareiškėjams, jų teikiamoms paraiškoms, partnerių atrankos konkurso organizavimo tvarką, Partnerių atrankos komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimą, paraiškų vertinimo kriterijus, finansavimą ir kitus klausimus, susijusius su partnerių atranka. Aprašas parengtas vadovaujantis: 2.1. Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų…

Skaityti


Panevėžio rajone teikiamos akredituotos socialinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas Paslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas Paslaugų gavėjų grupės Pagalba į namus Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras. Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys Tel. (8 45) 44 96 81 El. paštas [email protected]   suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys) Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Karsakiškio seniūnija Adresas: Lėvens g. 16, Karsakiškio k., Panevėžio r. Tel. (8 45) 55 27 22, 8 694 35 575 El. paštas…

Skaityti


Direktoriaus įsakymu patvirtintos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektams finansuoti skirtos lėšos

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 M. PROJEKTAMS FINANSUOTI PATVIRTINIMO   2021 m. gruodžio 21 d. Nr. A1-509 Panevėžys Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 37 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais…

Skaityti


2021 m. gruodžio 15 d. 11 val. vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Skelbiama 2021 m. gruodžio 15 d. 11 val. vyksiančio Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė. Posėdžio pirmininkas –Eugenijus Lunskis. Posėdžio sekretorė –Dalia Grigaliūnienė. Numatoma svarstyti: Dėl susipažinimo su socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimu ir siūlymais dėl projektų finansavimo. (Dalia Grigaliūnienė). Dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo, paslaugų ir (ar) išlaidų finansavimo ar nefinansavimo argumentų, projektų finansavimo dydžių. Socialinės paramos skyriaus informacija

Skaityti


Dėl šildymo kompensacijos prašymų teikimo terminų

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog sekmadienis (balandžio 30 d.) yra paskutinė diena, kai galima teikti prašymą dėl šildymo kompensacijos už 2022–2023 m. šildymo sezoną, už laikotarpį nuo 2022-ųjų spalio 1 d.

Atkreiptinas dėmesys, jog kreipiantis nuo gegužės 1 d. bus galima prašyti šildymo išlaidų kompensacijos tik už du praėjusius mėnesius, t. y. teikiant prašymą kompensacijai gauti nuo 2023 m. kovo 1 d., kai kreipiamasi gegužės mėn. arba nuo 2023 m. balandžio 1 d., kai kreipiamasi birželio mėn.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-27 07:49