Aktualijos

Patvirtintas integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas

BENDROSIOS NUOSTATOS Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus pareiškėjams, jų teikiamoms paraiškoms, partnerių atrankos konkurso organizavimo tvarką, Partnerių atrankos komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimą, paraiškų vertinimo kriterijus, finansavimą ir kitus klausimus, susijusius su partnerių atranka. Aprašas parengtas vadovaujantis: 2.1. Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų…

Skaityti


Panevėžio rajone teikiamos akredituotos socialinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas Paslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas Paslaugų gavėjų grupės Pagalba į namus Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras. Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys Tel. (8 45) 44 96 81 El. paštas [email protected]   suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys) Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Karsakiškio seniūnija Adresas: Lėvens g. 16, Karsakiškio k., Panevėžio r. Tel. (8 45) 55 27 22, 8 694 35 575 El. paštas…

Skaityti


Direktoriaus įsakymu patvirtintos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektams finansuoti skirtos lėšos

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 M. PROJEKTAMS FINANSUOTI PATVIRTINIMO   2021 m. gruodžio 21 d. Nr. A1-509 Panevėžys Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 37 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais…

Skaityti


2021 m. gruodžio 15 d. 11 val. vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Skelbiama 2021 m. gruodžio 15 d. 11 val. vyksiančio Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė. Posėdžio pirmininkas –Eugenijus Lunskis. Posėdžio sekretorė –Dalia Grigaliūnienė. Numatoma svarstyti: Dėl susipažinimo su socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimu ir siūlymais dėl projektų finansavimo. (Dalia Grigaliūnienė). Dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo, paslaugų ir (ar) išlaidų finansavimo ar nefinansavimo argumentų, projektų finansavimo dydžių. Socialinės paramos skyriaus informacija

Skaityti


2021 m. lapkričio 17 d. 11 val. vyks socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Skelbiama 2021 m. lapkričio 17 d. 11 val. vyksiančio socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė. Posėdžio pirmininkas –Eugenijus Lunskis. Posėdžio sekretorė –Dalia Grigaliūnienė. Numatoma svarstyti: Dėl konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo. Supažindinimas su gautomis projektų paraiškomis, projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais. Dalia Grigaliūnienė. Dėl vertintinų projektų paskirstymo komisijos nariams (kiekvieną projektą vertina 2 Komisijos nariai). Eugenijus Lunskis. Dėl projektų vertinimo anketų pateikimo termino nustatymo (ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų). Dėl komisijos posėdžio datos…

Skaityti


Baigėsi 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas

2021 m. lapkričio 8 d. baigėsi 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas. Projektų paraiškas Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui pateikė neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos: Eil. Nr. Pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas Kodas Paraiškos registracijos data Paraiškos registracijos Nr. 1. Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“ 190860470 2021-11-05 GD4-3442 2. Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija 168956536 2021-11-05 GD4-3444 3. VŠĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras 148382977 2021-11-04 GD4-3425 4. Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras 248161410 2021-10-29…

Skaityti


Nemokamas mokinių maitinimas

Nuo liepos 1 d. priimami prašymai nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmenims įsigyti. Parama skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas. Informaciją apie nemokamą maitinimą rasite šioje nuorodoje: https://socmin.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1191 Socialinės paramos skyriaus informacija

Skaityti


Išmoka vienišiems asmenims

Nuo šių metų liepos 1 dienos skurdžiausiai gyvenantiems vienišiems pensininkams ir neįgaliesiems yra mokama papildoma vienišo asmens išmoka, kuri šiemet sieks 28,63 euro per mėnesį. Vienišo asmens išmokai turi būti teikiamas prašymas. Tai padaryti galima keliais būdais: pateikti prašymą „Sodros“ asmeninėje paskyroje, pateikti užpildytą prašymą „Sodros“ teritoriniam skyriui arba paskambinti „Sodrai“ bendruoju informacijos telefonu ir tai padaryti pokalbio metu. Plačiau apie išmoką rasite šioje nuorodoje:  https://socmin.lrv.lt/lt/duk/vieniso-asmens-ismoka Informacinis lankstinukas „Viskas apie vienišo asmens išmoką“ Socialinės paramos skyriaus informacija……

Skaityti


Šeimos kortelės

Norime pasidžiaugti naujiena – jau veikia virtuali Šeimos kortelė, todėl jos nereikės laukti 30 dienų, o savo įrenginyje galės turėti kiekvienas šeimos narys. Daugiau informacijos apie tai rasite svetainėje: https://seimos-kortele.lt/mobilioji-aplikacija-seimos-kortele/  Socialinės paramos skyriausinformacija

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-16 15:53