I. TIKSLAS

1. Pakviesti vidutinio ir vyresnio amžiaus krepšinio mėgėjus aktyviai sportuoti, užmegzti draugiškus ryšius su kitomis krepšinio komandomis.

II. VIETA IR LAIKAS

2. Smilgių seniūnijos atviras vyrų krepšinio 3 prieš 3 turnyras „Dar žaisk“ vykdomas 2019 m. kovo 2 d. Smilgių gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val.

III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS

3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 4 sportininkai ir komandos vadovas. Varžybų dalyviai – vyrai, gim. 1989 m. ir vyresni.

IV. PARAIŠKOS

4. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandos paraiškas. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje parašu patvirtina, kad dėl savo sveikatos per varžybas neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.

5. Visi varžybų dalyviai privalo turėti dokumentą (su nuotrauka), patvirtinantį jų asmenybę. Klausimai dėl dalyvių amžiaus privalo būti išspręsti iki komandų rungtynių pradžios, pateikus teisėjų kolegijai dokumentus, įrodančius asmens amžių.

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

6. Nugalėtojų komandos ir tritaškių konkurso prizininkai apdovanojami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos taurėmis bei rėmėjų dovanomis, nugalėtojų komandų nariai – atitinkamo laipsnio medaliais.

VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

7. Varžybas organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei Smilgių seniūnija. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta kovo 2 d. teisėjų kolegijos ir komandų vadovų pasitarime.

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

8. Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kitas išlaidas – komandiruojanti organizacija.

VIII. INFORMACIJA

9. Smilgių seniūnijos sporto metodininkė Ineta Tumienė, tel. 8 614 66 292.

image_print