Panevėžio rajono Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ mokytojos, įgyvendindamos „Erasmus+“ projektą „Smalsiam vaikui sumanus mokytojas“, vasario mėn. 21-26 d. dalyvavo Portugalijoje, Sesimbros mieste, mokytojams skirtuose kursuose „Stimulating creativity and inovation in the classroom, mobile devices in education“. Mokymų organizatorius – CREF- švietimo išteklių ir mokymų centras. Tai privati ne pelno siekianti organizacija, kuri teikia pagalbą pagrindinių, vidurinių mokyklų mokytojams visame Sesimbros regione, atsakinga už valstybinių ir privačių ikimokyklinių ir pradinių mokyklų mokytojų mokymą. Profesionaliai parengti  kursai, koordinuojami CREF direktoriaus Vitor Costa, įtraukė į aktyvų mokymąsi visus dalyvius iš įvairių Europos šalių: Ispanijos, Kroatijos, Slovėnijos, Slovakijos, Latvijos, Bulgarijos, Italijos ir Lietuvos. Mokymų metu buvo gilinamasi į skaitmeninių priemonių naudojimo galimybes ugdymo procese, į inovatyvius, aktyvius mokymo metodus, taip pat analizuojama ateities klasės mokymo metodologija. Vyko diskusijos kaip lavinti vaikų kūrybinį mąstymą, aktyvų vaiko įsitraukimą į veiklą, apie komandinio darbo svarbą siekiant rezultatų. Mokytojai praktiškai įgyvendino principą – mokytojai yra besimokantys, o besimokantieji tampa mokytojais.

Nors visų mokytojų patirtis buvo labai skirtinga – visi kursų metu sužinojo pakankamai daug: išmėgino naujus informacijos pateikimo, nagrinėjimo ir apklausos internetinėje aplinkoje būdus,  lankėsi mokyklose – ateities klasės laboratorijose, susipažino su naujausia skaitmenine technika, kabinetų įranga. Mokytojai praktiškai įgyvendino įgytą patirtį – kūrė veiklas  pasitelkdami pristatytus inovatyvius mokymo  metodus.

Kursų metu „Smalsučio“ mokytojos metodininkės Ramutė Adomavičė ir Inga Širmulienė turėjo galimybę įsitikinti, kad lopšelyje-darželyje veiklos organizuojamos projektiniu metodu, kuris skatina vaikus būti aktyviais ugdymo proceso dalyviais, kelti klausimus, analizuoti jiems rūpimas problemas, diskutuoti, apibendrinti ir veikti komandoje, yra vienas sėkmingiausių aktyvių metodų, padėsiančių vaikams įgyti svarbiausias kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus  ateities mokykloje.


Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Širmulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ramutė Adomavičė

 

image_print