Teritorijų planavimo dokumentai (kaimo plėtros žemėtvarkos projektai)

Parengtas ir patikrintas žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:46, Nr. 6644/0001:147 ir Nr. 6644/0001:521 Molainių k. v., esančių Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Navaršonių k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas ir patikrintas žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:46, Nr. 6644/0001:147 ir Nr. 6644/0001:521 Molainių k. v., esančių Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Navaršonių k., formavimo ir pertvarkymo projektas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS), paslaugos byla Nr. ZSFP-96031. Atsižvelgiant į gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2024-04-10 Žemės valdos patikrinimo akto Nr. FPA-2084-(7.3 E) 5 punkte “Patikrinimo apibendrinimas” nurodytas reikalingas papildomas procedūras – viešiname projekto rengėjo patikslintą aiškinamąjį raštą ir jo priedus, kurie nebuvo pateikti, kaip viešai matomi dokumentai. 1 priedas…

Skaityti


Skelbimas apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

Informuojama, kad yra parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (ūkininko sodybos ir pagalbinių pastatų statybos vietai parinkti). Projekto tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklype kadastro Nr. 6655/0003:0034), esančio Panevėžio r., Paįstrio sen., Abukauskynės k.5A išskirti užstatymo zoną t.y. parinkti vietą ūkininko sodybos bei pagalbinių ūkio pastatų statybai. Siekiant šio tikslo, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Parinktoje sodybai vietoje ūkininkas planuoja statyti gyvenamąjį namą, pagalbinius ir ūkinius pastatus. Planas rengiamas, visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese vykdomas, supaprastinta tvarka. Planavimo organizatorius – V.K.. Plano rengėjas-…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija): Žemės sklypo kadastro Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo plotas, ha 6646/0007:0018 Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio k. XXXXX Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius: Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-14 08:48