Teritorijų planavimo dokumentai (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai)

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija): Žemės sklypo kadastro Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo plotas, ha 6646/0007:0018 Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio k. XXXXX Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius: Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio…

Skaityti