Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

6640/0004:95

Bukaltiškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

XXXXX ha

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

XXXXXX

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023 m. sausio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriuje, Respublikos g. 38.


Architektūros skyriaus informacija

image_print