Jeigu TU iniciatyvus, energingas, entuziastingas ir domiesi Panevėžio rajono jaunimo ateitimi ir veikla, kviečiame Tave prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą!

Kandidatuoti gali 14–29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra:

  • jaunimo organizacijų nariai;
  • su jaunimu dirbančių organizacijų nariai;
  • mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai;
  • save išsikėlę pavieniai asmenys.

Kandidatas į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) narius gali būti kiekvienas Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2021 m. balandžio 20 d. pateiks:

  • užpildytą kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą;
  • trumpą motyvacinį laišką.

Jaunimo atstovai į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu 2021 m. balandžio 22 dieną. Šiais metais dėl pandemijos rinkimai organizuojami nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamąją balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija (savivalda) turi pranešti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriui el. paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2021 m balandžio 19 d. imtinai. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje (savivaldoje) ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos (savivaldos) vadovo ar jo įgalioto asmens. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos (savivaldos) vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą visuotiniame susirinkime renkami slaptu balsavimu.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti, tam bus skiriama iki 5 min.

Kandidatų pasirašytus ir nuskenuotus ar nufotografuotus dokumentus prašome pateikti Panevėžio rajono savivaldybės  jaunimo reikalų koordinatorei Sandra Budreikienei el.paštu [email protected]

Jei kiltų klausimų, rašykite arba skambinkite nurodytais kontaktais: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel.: (8 45) 45 40 28, 8 620 13 105, el. p. [email protected].

Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai čia.


Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Budreikienė

image_print