Panevėžio rajono savivaldybė jau trečius metus įgyvendina dalyvaujamąjį biudžetą. Dalyvaujamasis biudžetas –  tai būdas, kaip savivalda kartu su gyventojais sprendžia viešųjų lėšų panaudojimą, kai visi turi galimybę balsuoti už idėjas ir taip išrinkti geriausią. 2022 metais Savivaldybės dalyvaujamame biudžete bendruomenių iniciatyvoms įgyvendinti skirta 35 000 eurų.

Panevėžio rajono savivaldybė organizuoja bendruomenės iniciatyvų konkursą ir kviečia teikti projektų idėjų pasiūlymus viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti

Būtinieji reikalavimai:

  • projekto idėjų pasiūlymus gali teikti Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs ne jaunesnis nei 18 metų gyventojas arba Panevėžio rajono savivaldybėje įregistruota ir ne trumpiau kaip vienerius metus savivaldybėje veikianti bendruomeninė organizacija;
  • projekto įgyvendinimo maksimali vertė negali viršyti 7 tūkst. eurų;
  • projekto idėjai turi pritarti ne mažiau kaip 30 savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų,
  • projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje erdvėje;
  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi būti skirti viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, negali būti naudojami komerciniais tikslais ir generuoti pajamas;
  • projektas turi būti įgyvendintas iki einamųjų metų pabaigos.

Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-75.

Aprašas

Projektų idėjų pasiūlymai pagal patvirtintą formą ir Apraše nurodytais reikalavimais teikiami iki 2022 m. balandžio 8 d. adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys. Ant voko būtina užrašyti: „Bendruomenių iniciatyvų konkursui, dalyvaujamasis biudžetas“.

Prie pasiūlymo turi būti pridėtas pritarimas projekto idėjai.

Idėjos pasiūlymo forma

Pritarimo idėjai forma

Konsultacijas, norintiems teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikia Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyr. specialistė Irena Stankevičienė, tel. 8 45 58 29 94, el. p. [email protected]; Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Rimas Samkus, tel. 8 45 58 29 64, el. p. [email protected], Architektūros skyriaus vedėjas Donatas Malinauskas, tel. 8 45 58 29 28 el. p. [email protected]

Įvertinus gautų pasiūlymų administracinę atitiktį, sudaryta Savivaldybės komisija įvertins, ar projektų idėjos atitinka pagrindinius reikalavimus, nepažeidžia tam tikros teritorijos autorinių teisių, ar gali būti iš tiesų įgyvendinamos siūlomoje zonoje, ar pagrįstos išlaidos projekto rezultatams pasiekti.

Kurios idėjos taps tikrove, mėnesį balsuodami internetu spręs patys Panevėžio rajono gyventojai. Bus išrinkti nugalėtojai – daugiausia balsų surinkusios projektų idėjos. Finansavimas bus skiriamas projektų idėjoms, surinkusioms ne mažiau kaip 100 balsų.


Panevėžio rajono savivaldybės informacija

image_print