Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo programos projektų rėmimo konkursą.

Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų ir turėtų:

 1. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų veikloms užtikrinti ir jų kokybei gerinti;
 2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ veiklą;
 3. stiprinti Panevėžio rajone veiklas vykdančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;
 4. skatinti jaunimo iniciatyvas ir veiklas, naudingas bendruomenei;
 5. sudaryti sąlygas neformalių jaunimo grupių veiklai;
 6. sudaryti sąlygas jaunimo laisvalaikiui ir trumpalaikiam užimtumui;
 7. remti neorganizuoto jaunimo iniciatyvas;
 8. skatinti jaunimo saviraišką ir jaunimo sportinę veiklą;
 9. stiprinti ankstyvąjį profesinį informavimą;
 10. ugdyti jaunų žmonių verslumą; 
 11. skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant jaunimo ir su jaunimu susijusius klausimus; 
 12. sudaryti sąlygas ilgalaikiam užimtumui;
 13. suteikti bendrąjį finansavimą jau gavusioms paramą organizacijoms;
 14. didinti jaunimo informacinį ir skaitmeninį raštingumą;
 15. stiprinti Panevėžio rajono mokyklų mokinių savivaldas.

Projektus gali rengti ir paraiškas teikti jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka; su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, bei neformalios jaunimo grupės; atviri jaunimo centrai, atviros jaunimo erdvės.  Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų, deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje, tiesiogiai dalyvaujantys projekte.

Projektai teikiami pagal patvirtintą paraiškos formą iki 2024 m. balandžio 4 d. 17 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys. Paraiškos turi būti tvarkingai užpildytos kompiuteriu ir pateiktas spausdintas jų variantas. Paraiškos teikiamos jaunimo reikalų koordinatorei (vyr. specialistei) Sandrai Budreikienei, 114 kab. Paraiškas galima teikti ir el. paštu [email protected]. Teikiant paraiškas el. paštu, paraiška turi būti pasirašyta elektroniniu parašu.

Išsamesnę informaciją teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel.: +370 45 45 40 28, +370 620 13 105, el. p. [email protected].

Jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašas čia

Paraiškos forma čia

image_print