Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursą.

Konkurso tikslai:

  1. skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Panevėžio rajone;
  2. skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
  3. stiprinti jaunimo iniciatyvą.

Konkurso uždaviniai:

  1. skatinti naujos neorganizuotos iniciatyvos atsiradimą Panevėžio rajone;
  2. mažinti jaunimo socialinę atskirtį;
  3. skatinti jaunimo aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje visuomeninėje veikloje;
  4. skatinti savanorystę.

Projektus gali rengti ir paraiškas teikti jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka; su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, bei neformalios jaunimo grupės; atviri jaunimo centrai, atviros jaunimo erdvės.  Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų, deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje, tiesiogiai dalyvaujantys projekte.

Paraiškos priimamos visus metus iki spalio 30 d. pagal patvirtintą paraiškos formą. Iniciatyvai įgyvendinti prašoma suma iš Panevėžio rajono savivaldybės negali būti didesnė nei 300 Eur. Pareiškėjas šiame konkurse gali sudalyvauti vieną kartą per kalendorinius metus.

Iniciatyvų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

  1. popierinė paraiška priimama Panevėžio rajono savivaldybėje, adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, 114 kab.;
  2. el. paštu [email protected].;

Popierinės paraiškos, kurios atnešamos į Panevėžio rajono savivaldybę, turi būti tinkamai užpildytos kompiuteriu ir pateiktas spausdintas jų variantas. Paraiškos egzempliorius turi būti įdėtas į voką. Ant voko turi būti aiškiai užrašyta „Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos paraiška“.

Išsamesnę informaciją teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel.: (8 45) 45 40 28, 8 620 13 105, el. p. [email protected].

Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas  čia

Paraiškos forma čia

 

© Shutterstock nuotr.

image_print