Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo programos projektų rėmimo konkursą.

Prioritetinės kryptys:

 1. neformalių jaunimo grupių steigimasis ir jų veikla;
 2. sąlygų jaunimo laisvalaikiui ir saviraiškai sudarymas;
 3. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimas pilietinio ugdymo, prevencijos, jaunimo sveikatos stiprinimo srityse.

Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę;
 2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą;
 3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas;
 4. gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;
 5. skatinti jaunimo veiklas, naudingas bendruomenei;
 6. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklai;
 7. plėtoti jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumą;
 8. sudaryti sąlygas neformaliojo jaunimo laisvalaikiui;
 9. remti neorganizuoto jaunimo iniciatyvas;
 10. skatinti jaunimo saviraišką ir jaunimo sportinę veiklą;
 11. stiprinti ankstyvąjį profesinį informavimą;
 12. ugdyti jaunų žmonių verslumą;
 13. skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant jaunimo ir su jaunimu susijusius klausimus;
 14. sudaryti sąlygas ilgalaikiam užimtumui;
 15. suteikti bendrąjį finansavimą paramą jau gavusioms organizacijoms.

Projektus gali rengti ir paraiškas teikti jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka; su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, bei neformalios jaunimo grupės; atviri jaunimo centrai, atviros jaunimo erdvės.  Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų, deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje, tiesiogiai dalyvaujantys projekte.

Projektai teikiami pagal patvirtintą paraiškos formą iki 2022 m. balandžio 4 d. 17 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, 114 kab. Paraiškos turi būti tvarkingai susegtos, įdėtos į voką, ant voko turi būti nurodytas konkurso pavadinimas (Jaunimo reikalų koordinatorei Sandrai Budreikienei, 114 kab.).

Išsamesnę informaciją teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel.: (8 45) 45 40 28, 8 620 13 105, el. p. [email protected].

Jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašas čia

Paraiškos forma čia

image_print