• Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursą.Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę;2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą;3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas;4. gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;5. stiprinti jaunimo organizacijų savivaldą;

  6. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo organizacijų veiklai;

  7. sudaryti sąlygas, kad jaunimas ir po pamokų galėtų lankyti užsiėmimus pagal savo pomėgius;

  8. sudaryti sąlygas neformaliojo jaunimo laisvalaikiui;

  9. remti neorganizuoto jaunimo iniciatyvas;

  10. skatinti jaunimo saviraišką ir jaunimo sportinę veiklą;

  11. sudaryti sąlygas neformalių ir formalių jaunimo grupių veiklai;

  12. padėti jaunimui susipažinti su savanoryste ir suteikti galimybes savanoriauti;

  13. stiprinti ankstyvąjį profesinį informavimą;

  14. padėti jaunimui integruotis į darbo rinką;

  15. skatinti jaunimo ir jaunųjų ūkininkų verslo pradžią ir plėtrą;

  16. ugdyti jaunų žmonių verslumą;

  17. skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant jaunimo ir su jaunimu susijusius klausimus;

  18. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų atstovams dalyvauti susigiminiavusių savivaldybių miestų vykdomose programose;

  19. sudaryti sąlygas ilgalaikiam užimtumui;

  20. suteikti bendrąjį finansavimą paramą jau gavusioms organizacijoms.

  Projektus gali rengti ir paraiškas teikti jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka; su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, bei neformalios jaunimo grupės; atviri jaunimo centrai, atviros jaunimo erdvės, registruotos Registrų centre.  Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų, deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje, tiesiogiai dalyvaujantys projekte.

   

  Projektai teikiami pagal patvirtintą paraiškos formą iki 2020 m. balandžio 3 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, 409 kab. Paraiškos turi būti tvarkingai susegtos, įdėtos į voką, ant voko turi būti nurodytas konkurso pavadinimas.

   

  Primename, kad projektai neremiami, jei pareiškėjai, kurių projektai finansuoti 2019 metais, yra neatsiskaitę už anksčiau projektams vykdyti skirtų lėšų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį.

   

  Išsamesnę informaciją teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel.: (8 45) 45 40 28, 8 620 13 105, elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected].

  Jaunimo užimtumo skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašas čia

  Paraiškos forma čia

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-22 15:17

image_print