Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2022 m. kovo 31 d. patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programą. Programa skirta jaunimui nuo 14 iki 20 m., kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje. Programos vykdymo terminas – birželio 1– rugpjūčio 31 d.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu didinti Panevėžio rajono savivaldybėje, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu ir verslu.

Programos uždaviniai:

  1. didinti jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu;
  2. pristatyti jaunimui žemės ūkio ir verslo sektorių;
  3. gerinti žemės ūkio ir verslo srities profesijų įvaizdį;
  4. atlikti praktinę veiklą realiomis sąlygomis.

Programoje gali dalyvauti Panevėžio rajono žemės ūkio ir verslo (juridiniai asmenys, fiziniai asmenys vykdantys individualią veiklą) veiklos subjektai; jaunimas, deklaravęs gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje ir besimokantis ugdymo įstaigose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigos; Panevėžio rajono savivaldybės kultūros centrai; Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje registruotos bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos.

Registracija pagal patvirtintą registracijos formą vykdoma iki 2023 m. gegužės 5 d. 15:45 val. Dokumentai teikiami Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, Jaunimo reikalų koordinatorei Sandrai Budreikienei, 114 kab.

Išsamesnę informaciją teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel.: (8 45) 45 40 28, 8 620 13 105, el. p. [email protected].

Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programa čia

Registracijos forma čia

 

image_print