Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 3 d. patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programą, skirtą 14–19 m. jaunimui, besimokančiam Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui per vasaros atostogas Panevėžio rajono savivaldybėje didinti, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu.

Programos uždaviniai:

  1. didinti jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu;
  2. supažindinti jaunimą su Lietuvoje paplitusiomis žemės ūkio šakomis: miškininkyste, gyvulininkyste, augalininkyste, bitininkyste, alternatyvia žemės ūkio veikla (sraigių, alpakų auginimu ir kt.);
  3. pristatyti jaunimui žemės ūkio sektorių;
  4. gerinti žemės ūkio srities profesijų įvaizdį.

Programoje gali dalyvauti Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigos, Panevėžio rajono savivaldybės kultūros centrai, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje registruotos bendruomeninės organizacijos.

Registracija pagal patvirtintą registracijos formą vykdoma iki 2021 m. balandžio 30 d. 15:45 val. Dokumentai teikiami Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, 114 kab. Tinkamai užpildyti dokumentai turi būti įdėti į vieną voką. Ant voko turi būti užrašyta „Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programa“ (Jaunimo reikalų koordinatorei Sandrai Budreikienei, 114 kab.).

Išsamesnę informaciją teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel.: (8 45) 45 40 28, 8 620 13 105, el. p. [email protected].


Jaunimo reikalų koordinatorė S. Budreikienė

image_print