Birželio 11 d. Šiluose vyko minėjimas – koncertas nukentėjusiems nuo okupacijos ir genocido Šilų parapijos žmonėms atminti.

Šilų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje vyko šv. Mišios už 1941–1953 m. įvairiomis aplinkybėmis žuvusius Šilų parapijos žmones. Šv. Mišias Kunigas Ričardas Banys pradėjo ypatingai – muzikine meditacija pagal Bernardo Brazdžionio eiles. Minėjimą, bažnyčios šventoriuje prie koplytstulpio skirto trėmimui atminti, pradėjome tautiška giesme ir eilėmis apie Lietuvą. Susirinkusius pasveikino ir prisiminimais apie skaudžią praeitį pasidalino Panevėžio rajono tarybos narys Kazimieras Algirdas Budrys ir Marija Šerienė. Šilų krašto šviesuolis, vienas iš renginio iniciatorių, Petras Vanagas deklamavo eiles. Pagiedojus giesmę „Marija, Marija“ renginį tęsėme Šilų UDC salėje.

Praeitis gyva ne tik mūsų atmintyje, bet ir dainose. Koncertas ir prisiminimų vakaras prasidėjo Šilų krašto dainomis, kurias puoselėja ir neleidžia pamiršti Šilų UDC senjorų ansamblis „Sidabro šarma“ (meno vadovė Rima Žudienė). Savo poezijos knygą „Lelijų ašaros“ pristatė kraštietė Julija Poviliūnaitė – Kilčiauskienė. Autorė dalinosi kūrybos peripetijomis, skaitė eiles ir Šilų bibliotekai atminimui padovanojo knygą. Poeziją keitė savos kūrybos dainos atliekamos iš širdies, kurias atliko Rima Žudienė.

Graži draugystė su Kauno sporto veteranų klubu „Ąžuolynas“ ir gerbiamu Pranu Majausku tęsiasi jau daugybę metų, ne išimtis ir šis renginys. Kauniečiai pasidžiaugė nuoširdžiu bendravimu su Šilų bendruomene ir jos pirmininke Regina Turuliene, o svečių kapela atliko dainas apie Lietuvą ir gimtinę. Vakaras tesėsi prisiminimais ir pokalbiais prie arbatos puodelio.

Renginio organizatoriai: Šilų bendruomenė, Šilų UDC, Šilų biblioteka, labai džiaugiasi, kad praeitis atgyja prisiminimuose, yra saugoma ir perduodama ateities kartoms. Niekada neužmirškime, kodėl esame laisvi, dėkokime tiems, kurie pasiaukojamai gynė mūsų visų laisvę, ir nebijokime skaudžios praeities – dabartį turime tik dėl jos, ir tikėkime, kad praeitis nepasikartos. Dėkojame visiems ir kiekvienam atskirai, kurie buvo kartu, prisiminė ir pagerbė.


Šilų UDC informacija

Nuotraukos: Rimos Žudienės

image_print