Miežiškių seniūnijos Biliūnų kaime, buvusiose Kurganavos mokyklos patalpose, šią savaitę veiklą pradėjo socialinių paslaugų centras „Vilties sodas“. Tai pirmoji įstaiga rajone, teikianti dienos užimtumo, socializacijos, globos ir priežiūros paslaugas sutrikusio intelekto žmonėms. „Vilties sodą“ įkūrė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio Viltis“. Šis socialinio verslo projektas finansuotas pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Jam skirta 60 tūkstančių eurų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto. 80 tūkstančių eurų skyrė ir Panevėžio rajono savivaldybė.

Panevėžio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė sako, jog „Vilties sodo“ atidarymas yra labai svarbus įvykis Panevėžio rajonui, nes įstaiga padės išspręsti sutrikusio intelekto žmonių priežiūros ir užimtumo problemą, mažins socialinę atskirtį, palengvins juos globojančių asmenų rūpesčius. Tokias paslaugas protinę negalią turintiems žmonėms teikiančios įstaigos iki šiol Panevėžio rajone nebuvo. Partnerio teisėmis projekte dalyvavusi ir paramą skyrusi Panevėžio rajono savivaldybė prie „Vilties sodo“ veiklos toliau prisidės pirkdama socialines paslaugas. Dabar „Vilties sode“ dienos stacionaro socialines paslaugas gauna šeši suaugę specialiųjų poreikių turintys Panevėžio rajono gyventojai, vietų turima dar keturiems, tad Panevėžio rajono gyventojų poreikiai bus patenkinti. Paslaugos teikiamos žmonėms nuo 18 metų. Dienos užimtumo centro tikslas – siekti neįgalaus žmogaus savarankiškumo visose gyvenimo srityse, integruoti jį į visuomenę, sudaryti galimybių bendrauti su likimo draugais. Čia teikiamos paslaugos padės negalios žmones prižiūrintiems šeimos nariams lengviau derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

Atnaujinant buvusios mokyklos patalpas pakeistas stogas, šildymo sistema, elektros įvadas, sutvarkytas lauko ir vidaus apšvietimas, pakeisti langai ir durys, įrengtas pandusas, sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia. Pirmame aukšte įrengtos septynios skirtingos erdvės: virtuvė, valgomasis, užimtumo, poilsio kambariai. Nupirkta įvairiai veiklai reikalingų kūrybinių priemonių.

Viešosios įstaigos „Vilties sodas“ direktorė Rasa Remeikienė sako, jog sutrikusio intelekto žmonėms stengiamasi sukurti jaukią, namus primenančią aplinką, todėl centro lankytojai jaučiasi ramūs, darbas vyksta sklandžiai. „Centro lankytojus atsivežame rytą, baigiantis darbo dienai parvežame, žinome, jog tai yra svarbus palengvinimas juos globojantiems žmonėms, – sako R. Remeikienė. – Veiklos jau dabar turime daug, ateityje jos planuojame dar daugiau: ketiname organizuoti stovyklėles, šventes, įvairias socialines iniciatyvas, skirtas sutrikusio intelekto žmonėms. Ypatingai noriu pasidžiaugti, kad turime centre dirbančių savanorių, kurie rūpinasi aplinka. Taip pat esame dėkingi žmonėms, dovanojusiems baldų ir kitų veiklos pradžiai labai reikalingų daiktų“.


Savivaldybės informacija

image_print