Panevėžio rajono savivaldybėje vyko pirmosios pagalbos teikimo mokymai Savivaldybės administracijos darbuotojams, seniūnijų seniūnams.

Pirmosios pagalbos tikslas – pašalinti arba stabilizuoti nukentėjusio asmens gyvybei gresiantį pavojų.

Lektorė, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė Vida Valantinaitė papasakojo apie pirmosios pagalbos teikimo svarbą, pagalbos iškvietimą nelaimingo atsitikimo metu. Priminta, kad kvalifikuota medicinos pagalba kviečiama telefonu 112, o gauti medikų konsultaciją galima skambinant numeriu 113.

Medikė akcentavo, kad prieš teikiant pirmąją pagalbą, būtina pasirūpinti savo saugumu, prie nukentėjusio žmogaus prisiartinti tik įsitikinus, kad aplinka nėra pavojinga pačiam gelbėtojui.

Mokymų dalyviams pateikta informacija, kaip suteikti pirmąją pagalbą nelaimės ištiktam asmeniui, kol atvyks iškviesti kvalifikuoti medikai.

Renginio dalyviai buvo mokomi atpažinti nukentėjusiojo ar ūmiai susirgusio žmogaus būklę, įvertinti pagrindines gyvybines funkcijas – sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą.

Naudojant manekenus ir kt. mokymo priemones atlikti praktinius gaivinimo veiksmus padėjo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės Dovilė Švabinskienė, Inga Mackelienė, Deimantė Kirvelienė.

Daugelis įstaigų, taip pat ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija, turi defibriliatorius, tačiau, lektorės V. Valantinaitės teigimu, anaiptol ne kiekvienas sugebėtų aparatą teisingai panaudoti. Mokymų metu dalyviams pateikta teorinių ir praktinių žinių, kaip gaivinti sustojusią širdį šiuo širdies starteriu.

Jeigu širdies defibriliacija bus pradėta per pirmąsias penkias minutes, tikimybė, jog žmogus visiškai pasveiks siekia net 75 proc. Todėl šios minutės yra labai svarbios ir vadinamos „auksinėmis minutėmis“.

Daug dėmesio mokymuose skirta ir vaikų gaivinimo specifikai.

Dalyviai gavo naudingų teorinių ir praktinių žinių, užspringusiam žmogui gelbėti taikant Heimlicho manevrą.

Kiekvienas galime susidurti su įvairiausiomis situacijomis, kuriose pirmiausia šalia nukentėjusiojo atsiduria ne medikai, o nelaimės vietoje esantys žmonės, todėl labai svarbu mokėti suteikti pirmąją pagalbą.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje tokie mokymai vyksta reguliariai, siekiant pirmosios pagalbos teikimo žinias bei įgūdžius darbuotojams nuolat gilinti bei atnaujinti.


Savivaldybės informacija

image_print