Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti  „Sandėliavimo paskirties pastato Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Maksvytiškių k., Baltijos kelio g. 3 statybos projektas“.

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Maksvytiškių k., Baltijos kelio g. 3 (skl. kadastr. Nr. 6655/0003:165)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma statinio paskirtis  – Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto Vadovas – Aida Mitkienė, mob. tel. +370 687 12331, [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „BALTIC AGRO“ Ukmergės g.322,  LT-12106 Vilnius,  [email protected],

 Tel. +370 5 2701187

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Baltijos Kelio g. 5, Maksvytiškių k, Piniavos pšt., 38417 Panevėžio r.. Tel. +37045468446, darbo dienomis 9-16 h iki 2022-04-19.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

UAB „BALTIC AGRO“ Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius,

el. paštas: [email protected] ir [email protected].

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Panevėžys  Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio rajono administracijoje.

Projektinių pasiūlymų svarstymas vyks  nuotoliniu būdu, dėl  ekstremalios situacijos.

Prisijungimo nuoroda:

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/72073219276?pwd=8i47SAupr1egh4OSLcvk51VcJKTsr9.1

Meeting ID: 720 7321 9276

Passcode: 5KFvU6

2022-04-19 (antradieni) 16.00 val.


Architektūros skyriaus informacija

image_print