Projekto pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastato Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. statybos projektas.

Statybos rūšis: naujo pastato statyba;

Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: sandėliavimo paskirties pastatai

Adresas: Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r.

Žemės sklypo kadastro numeris: 6690/0004:271 ir 6690/0004:429

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita ir žemės ūkio;

Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Žemės sklypo plotas:  32128 m2;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

G.Diržio projektavimo įmonė; įm.k. 147462210, Ukmergės g. 33B-2 Panevėžys, LT-35177.

Projekto vadovas (statinio architektas) – Gintautas Diržys, atestato Nr.A1292, [email protected]., tel.8 685 42144.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Agrolitpa“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

projektuotojo biure adresu Ukmergės g. 33B-2, Panevėžys

Darbo dienomis nurodytu adresu nuo 10 val. iki 17 val. iš anksto suderinus laiką tel. 8 685 42144

Arba savivaldybės interneto puslapyje www.panrs.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroninio pašto adresu [email protected]. arba atskiru raštu adresu Ukmergės g. 33B-2, Panevėžys LT-35177 iki 2022-04-05.

Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys (elektroninio pašto adresas ar telefono Nr.), pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos

(nuotoliniu) būdu balandžio mėn. 5 d. 15:00 val.  Transliacija vyks ZOOM platformoje. Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/7631702309?pwd=WEFpYS9TSHdnUzZ3ZWlHLzBXczRvZz09

Susirinkimo ID: 763 170 2309, slaptažodis: chg58G.

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Susirinkime pagal STR 1.04.04.:2017 bus daromas garso įrašas.


Architektūros skyriaus informacija

image_print