Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Sandėliavimo paskirties pastato (atliekų paruošimui naudoti pakartotinai pastato), Dvarininkų k. 1A, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“.

 1. Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (atliekų paruošimui naudoti pakartotinai pastato), Dvarininkų k. 1A, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas.
 2. Statybvietės adresas: Dvarininkų k. 1A, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. (žemės sklypo kad. Nr. 6640/0001:222 Miežiškių k.v.).
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartyynai) teritorijos.
 5. Statinio paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas.
 6. Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
 7. Statybos darbų rūšis: naujo statinio statyba.
 8. Statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.
 9. Projektuotojas: UAB „IVES“, įmonės kodas 148533233, adresas: P. Puzino g. 19-8, Panevėžys, el. p.: [email protected], tel. Nr. 8 606 88448.
 10. Projekto vadovas: Vytautas Ščevinskas, Atest.Nr. 17507; tel. Nr.: 8 606 88448, el.p.: [email protected] .
 11. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt, skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai pasiūlymai“ arba projektuotojo biure adresu P. Puzino g. 19-8, II aukštas, Panevėžys, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., tel. +370 606 88448.

 1. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui galima teikti elektroniniu paštu adresu [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.
 2. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus privalo nurodyti: vardas, pavardė (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
 3. Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022-02-23 nuo 15.30 iki 16.30 val.

Transliacijos prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/4936259645?pwd=R1cvcGdxTFExS0hYS2R6d1RML2ZwQT09

Meeting ID: 493 625 9645
Passcode: ny1Tpq

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.


Architektūros skyriaus informacija

image_print