Spalio 5 d. (šeštadienį) Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje IV kartą vyko Sakralios poezijos skaitymai „Vilties paukštė“. Skaitymuose dalyvavo kūrėjai iš Panevėžio rajono ir miesto, svečiai iš Jonavos, Kėdainių Kupiškio. Gražiai į šventę įsijungė kėdainiškė dailininkė Leokadija Mockienė su savo poezija ir jos draugų bažnytinės muzikos ansamblis. Sulaukta klausytojų iš I ir II Berčiūnų. Poezijos skaitymų šventės dalyvius sveikino Berčiūnų bažnyčios rektorius, kunigas teologijos licenciatas Algirdas Dauknys.

Pirmoje šventės dalyje skambėjo eilės apie gyvenimo esmę, prasme, meilę, pagarbą ir kitus sakralius jausmus. Antroji šventės dalis buvo skirta vokiečių poeto, prozininko, dramaturgo Reinerio Marijos Rilkės filosofinių eilių skaitymams. Šventėje perskaičiau iš „Valandų knygos“ J. Juškaičio verstą „Lyg namelis sargui vynuogyne“ ir iš Duino elegijų septintąją elegiją (vert. A. Danielius). Susirinkusiems priminiau apie R. M. Rilkės skaitymus Paberžėje (Kėdainių r.), pasidžiaugiau, kad jau ne pirmą kartą R. M. Rilkės poetinis žodis skamba Berčiūnuose. Už šiuos skaitymus kunigas man padovanojo kasetę su R. M. Rilkės skaitymais. Plačiai apie bendravimą su Tėvu Stanislovu (kun. Mykolu Dobrovolskiu), R. M. Rilkės skaitymus kalbėjo Panevėžio dramos teatro aktorius Rimas Teresas. Kvapą gniaužė jo skaitomos R. M. Rilkės eilės.

Šventės rengėjai kun. Algirdas Dauknys, Zita Skindzerienė, Berčiūnų bendruomenė (pirm. Juozas Mikšys), kiti geros valios žmonės pasirūpino karšta arbata, šiupiniene, sumuštiniais, malonia židinio šiluma.


 Ona Striškienė, Panevėžio r. literatų kubo „Polėkis“ narė

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 20:39

image_print