Sukanka 35 metai, kai 1988 m. birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijos salėje, Vilniuje, išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė 35 narių grupė.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1988 m. birželio 3 d. – 1990 m. kovo 11 d. veikla atvedė į pagrindinį Sąjūdžio tikslą – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą.

Siekiant paminėti šią Lietuvai reikšmingą istorinę sukaktį, Lietuvos Respublikos Seime Kovo 11-osios Akto salėje birželio 3 d. 14 val. rengiamas iškilmingas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 35-mečio ir Sąjūdžio dienos minėjimas. Jame dalyvaus aukščiausieji valstybės vadovai, Seimo ir Vyriausybės nariai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio aktyvistai, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, jaunimo organizacijų atstovai ir kiti svečiai.

Dalyvauti kviečiami miestų ir rajonų iniciatyvinių grupių, tarybų, seimelių nariai, koordinacinių centrų, akcijų organizatorių atstovai.

Į renginį Panevėžio rajono savivaldybės parūpintu transportu ruošiasi keliauti ir buvę Panevėžio rajono Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai su delegacijos vadovu Kęstučiu Virgilijum Henriku Vaičiūnu.

Tiesioginė iškilmingo minėjimo transliacija vyks ir vaizdo įrašas bus skelbiamas Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.


Savivaldybės informacija

image_print