Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimo apie numatomų statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti: Remonto dirbtuvių Žiedų g. 9, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Žiedų g. 9, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. savivaldybė (sklypo kadastrinis numeris 6690/0009:644 Velžio k.v.)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma – 7.4. paslaugų paskirties pastatas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovas – Dainius Urbonas

El. paštas [email protected], Tel. 861673610

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

MB „Servisfera“. Įmonės kodas: 305725984

Naujakurių g. 5, Staniūnų k.,

Panevėžio r., sav., LT-38121

Tel. + 370 610 32905

El. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

J. Žemgulio g. 46-116 kab., Panevėžys. Pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 iki 17 val. Tel. 8 616 73 610.

Panevėžio rajono savivaldybės tinklalapyje www.panrs.lt skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti iki 2022 m. 05 mėn. 03 d. El. paštas [email protected],

Teikiant projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu – 2022 m. 05 mėn. 03 d. 17:00 val., prisijungti bus galima adresu:

https://us05web.zoom.us/j/4224125685?pwd=Y3FVY1NxZWRySDBKOFBIQjNZZHFXdz09

Adresas: 422 412 5685

Slaptažodis: P7K4Dw


Architektūros skyriaus informacija

image_print