Panevėžio rajono  socialinių paslaugų centro Gustonių padalinio globotiniams artėjančios Velykos šiemet  pažymėtos įkurtuvių nuotaikomis. Balandžio 1 d. duris atvers rekonstruoti socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims.

„Simboliška, kad Didžiojo Ketvirtadienio pusryčius globotiniai valgys atnaujintose erdviose, moderniai įrengtose patalpose. Rekonstravus senuosius globos namus žymiai pagerintos senyvo amžiaus žmonių gyvenimo bei globos sąlygas“,– sako Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis.

Anksčiau Gustonių socialinės globos namuose buvo 20 vietų, globotiniai gyveno triviečiuose ir keturviečiuose kambariuose.

Įgyvendinus rekonstrukciją nugriauta pastato senoji 160 kv. m medinė dalis ir rekonstruota mūrinė dalis. Pastatytame maždaug 600 kv. m priestate įrengti 8 dviviečiai ir 6 vienviečiai – iš viso 22 kambariai, jie aprūpinti naujais baldais. 20 vietų skirta ilgalaikei socialinei globai, 2 vietos –trumpalaikei socialinei globai.

Naujajame priestate įrengtas medicinos kabinetas bei keli administracijos kabinetai, pagalbinės patalpos aptarnaujančiam personalui. Iš senojo pastato perkelta virtuvė ir valgomasis kambarys, įsigyta šiuolaikiška virtuvės ir valgomojo įranga.

Įrengti nuotekų valymo įrenginiai, vandens gręžinyje – vandens gerinimo įrenginiai, sutvarkyta kita inžinerinė infrastruktūra.

Rekonstravus mūrinę 220 kv. m pastato dalį joje įrengta skalbykla, pagalbinės patalpos, sandėliai.

Antrajame rekonstrukcijos etape pastato teritoriją planuojama aptverti tvora, sutvarkyti aplinką, įrengti takelius, mažosios architektūros elementus.

Rekonstrukcija atlikta Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondų) lėšomis ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė 925 597 Eur, iš jų 431 181 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondų) lėšos, 494 415 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Pagrindinis projekto rezultatas – modernizuota socialinės globos įstaiga bei senyvo amžiaus asmenų poreikiams maksimaliai pritaikyta įstaigos infrastruktūra.

Gustonių socialinės globos namai buvo vienintelis likęs nerekonstruotas Socialinių paslaugų centro padalinys. Ramygalos ir Krekenavos socialinės globos namai moderniai suremontuoti, juose  globotinių gyvenimo ir globos sąlygos atitinka aukščiausius reikalavimus.


Savivaldybės informacija

 

image_print