Ramygalos seniūnija

Vadoklių g. 10, Ramygala, LT-5333 Panevėžio r.
tel., faks. (8 45) 59 22 33
el. p. [email protected]

Lankytinų vietų žemėlapis
Lankytinos vietos: 1 – Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (architektas Karlas Eduardas Strandmanas); 2 – Lietuvos partizanų kapai Ramygalos kapinėse; 3 -–kunigo rašytojo Jono Balvočiaus-Geručio kapas Uliūnų kapinėse; 4 – poeto Jono Graičiūno, knygnešio Adomo Laduko kapai Ramygalos kapinėse; 5 – paminklas stalinizmo aukoms atminti (skulptorius K. Kisielis); 6 – Vinco Svirskio koplytstulpis Pašilių II kaime; 7 – paminklinis akmuo milijoniniam drenuotų žemių hektarui pažymėti Pašilių kaime; 8 – Barklainių akmuo; 9 – Ramygalos mokyklos kraštotyros muziejus; 10 – Bistrampolio dvaras Kučių kaime; 11 – senoji Ramygalos miesto dalis urbanistikos paminklas, 12 – II pasaulinio karo karių kapai Ramygaloje.

Seniūnijos plotas – 23 723 ha. Per teritoriją teka Nevėžio intakas Upytė, čia įrengti dirbtiniai Šambalioniškio ir Daniūnų tvenkiniai.
Ramygalos seniūnijoje įsikūrę 76 kaimai (didesni iš jų – Uliūnai, Garuckai, Aukštadvaris, Daniūnai), yra apie 4,0 tūkst. gyventojų. Veikia vienintelis rajone knygynas, gimnazija, pagrindinė, muzikos mokykla, 2 bibliotekos, kultūros centras, bendruomenės namai, pašto įstaiga, sporto aikštynas, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, ambulatorija, medicinos punktas, socialinių paslaugų centras, senelių namai, 2 vaistinės, veterinarijos įstaiga.

Seniūnijos centras – Ramygalos miestas (www.ramygala.lt) (1,7 tūkst. gyventojų). Istoriniuose šaltiniuose Ramygalos vardas minimas XIII a., o Ramygalos miestelis paminėtas 1503 m. Pirmoji Ramygalos bažnyčia pastatyta apie 1492 m. 1852 m. miestelyje pradėjo veikti valdiška, 1781 m. – parapinė mokykla. 1918 m. veikė progimnazija, nuo 1949 m. – vidurinė mokykla, nuo 2005 m. Ramygalos vidurinė mokykla atgavo gimnazijos vardą.(www.ramygalosgimnazija.lt). Čia vyksta daug tradicinių renginių, iš kurių žymiausias – teatrų festivalis „Palėpės teatras“. Veikia krašto istorijos muziejus.

1888 m. Ramygaloje jau buvo vaistinė, 1895 m. paštas. Nuo XIX a. antrosios pusės iki 1950 m. Ramygala – valsčiaus centras. 1950 m. vietoj valsčiaus centro įsteigtas rajono, o nuo 1962 m. – seniūnijos centras. 1957 m. Ramygalai suteiktos miesto teisės.
Pusiaukelėje tarp Panevėžio ir Ramygalos esantys Bistrampolio dvaro rūmai ir parkas – vietinės reikšmės architektūros paminklas (www.bistrampolis.lt).

Iš Ramygalos krašto kilę dailininkai Kanutas Ruseckas, Mykolas Vrubliauskas, Juozas Balčikonis, Kazys Kisielis, kompozitorius Antanas Račiūnas, švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas, geografijos dr. Rimvydas Kunskas, kunigai Julijonas ir Povilas Miškiniai, Petras Baltuška, Vytautas Marozas ir kt., žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis, žemės ūkio dr. Viktorija Klimkevičiūtė-Mickuvienė, Marija Kiškytė-Sereikienė, kiti daktarai, poetas, vertėjas Simas Račiūnas, literatūrologas Albertas Zalatorius, mokytojas poetas Leonas Kuodys, rezistentas, politinis kalinys Povilas Pečeliūnas, lengvaatletis Melburno olimpiados sidabro medalio laimėtojas Antanas Mikėnas, garsi Kaupų šeima. Čia yra gyvenę poetas Jonas Graičiūnas, astronomas dr. Antanas Juška, dailininkė Laimutė Jodinskaitė-Gudaitienė, rašytojas Jeronimas Laucius, kunigas rašytojas Jonas Balvočius-Gerutis. Ramygaloje gyvena skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša.

Uliūnų pagrindinė mokykla turi netradicinių dienų organizavimo patirtį. Prie mokyklos įkurtas Savanorių skverelis, kuriame stovi tautodailininko Kazimiero Pelecko skulptūros Vincui Kudirkai, pirmajai Panevėžio rajono rezistencijos aukai – Simonui Uliui.

Seniūnijoje plėtojamas žemės ir miškų ūkis, yra gyventojų aptarnavimo, siuvimo, mėsos perdirbimo, metalo apdirbimo, medžio apdirbimo, automobilių remonto įmonės. Iš stambesnių įmonių paminėtinos UAB „Baldlitas“, UAB „Esveiras“, UAB „Ramygalos malūnas”, Aukštadvario žemės ūkio bendrovė, UAB „Ąžuolytė“, Momeniškio įmonė „Gurmanas“, R. Miknevičiaus individuali įmonė, UAB „Vitėja“, UAB „Repartas“. 2008 m. Ramygalos m. teritorijoje įrengta „Plyno lauko“ infrastruktūra su vandentiekio, nuotekų, dujų tinklais. Kviečiame verslininkus pasinaudoti teikiamais „Plyno lauko“ privalumais („Plyno lauko infrastruktūros Panevėžio rajone sukūrimas“).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-11 14:10