Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Linkaučių ir Papalčių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas: Panevėžio raj. sav., Krekenavos sen., Linkaučių ir Papalčių k.
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Melioracijos statiniai (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 10).
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Valstybinė žemė.
 4. Statybos rūšis: Statinių rekonstravimas.
 5. Statinio kategorija: Neypatingi statiniai.
 6. Projektuotojas: UAB “Inžinerinis projektavimas” Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, Tel. Nr. +370-639-82714 Faks: +370-650-02535, El. Paštas: [email protected]
 7. Projekto vadovas: Karolis Mickevičius (atestato Nr. S-685-PmA), mob. tel.: +370 61658212, el. p. [email protected];
 8. Statytojas: Panevėžio rajono savivaldybė, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, el. Paštas [email protected]. Tel.: (8 45) 582946, Faks: (8 45) 582975.
 9. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-09-09 Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje darbo dienomis iki 17 val. adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, bei savivaldybės internetinėje svetainėje.
 10.  Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: +370 62763614 ir pateikus elektroninę užklausą adresu: [email protected]
 11.  Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2021-09-09 paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-05-09 d. 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://zoom.us/j/99689069204

Pastaba: Negalintiems prisijungti prie viešojo susirinkimo kreiptis į projektuotoją telefonu +370 62763614.

Prisijunkite galite per „Zoom“ programėlę savo telefone ar kompiuteryje.


Projekto vadovas Karolis Mickevičius

image_print