Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio, 22500 kW galios saulės šviesos energijos elektrinės Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Žemės sklypų duomenys: kad. Nr.: 6682/0001:56 ; 6682/0001:545 ; 6682/0001:546 ; 6682/0001:2

Statinio paskirtis – Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektuotojas – UAB „Green Genius“ (OZO G. 10A, VILNIUS, LT-08200)

Direktorius – Ruslan Sklepovič

Projekto vadovas – Edvinas Jockus Tel. Nr. +370 699 31703

Statytojas – UAB „GG LTU S14“, įm. kodas 304095696, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius, Lietuva

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/

Papildoma informacija apie projektą tel. +370 653 30927.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti el. paštu [email protected] iki 2024-04-18.

Viešasis susirinkimas įvyks 2024-04-18, 15.00 val. statytojo pageidavimu nuotoliniu būdu:

Susitikimo ID: 365 237 722 182

Slaptažodis: WbVQKR

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRjMjBhZDctMzQzZC00ZGY0LWJmNmMtMTExZGEwZjQzMjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5aca44-4a1e-4194-be6b-8dc0443e0e45%22%2c%22Oid%22%3a%2276158af4-aae5-4383-b33c-ac7c5e485989%22%7d


Architektūros skyriaus informacija

image_print