Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Bobkalnio gatvės Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Bobkalnio gatvė, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Sklypas kad. Nr. 6655/0004:516 Paliūniškio k. v., žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Statinių nėra Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Panevėžio rajono Bernatonių ir Medikonių kadastrinių vietovių polderių ir lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas”

Užsakovas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Dėl detalesnės informacijos kreiptis į žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Danių Maskaliovą tel. (8 45) 58 26 97, el. paštas danius.maskaliovas@panrs.lt. Projektuotojas: UAB „Vandena“ Uliūnų g. 17, Panevėžys. Dėl detalesnės informacijos kreiptis į projekto vadovą Tomą Jasinską, mob. tel. +37065527715, el. paštas info@vandena.lt. Melioracijos statinių rekonstrukcijos projektavimo darbai bus atliekami Panevėžio rajono Medikonių kadastrinės vietovės Paįstrio sen. Dikonių, Dikonėlių, Aukštatrakio, Gailiūnų, Skaistgirių, Medikonių kaimuose esančiuose grioviuose: G-1, V-2‘, V-1‘, Valkos up.,…

Skaityti


Informacija apie „Velžio sen., Staniūnų k., Žirgyno gatvės statybos projektas“ projektinių pasiūlymų viešąjį svarstymą su visuomene

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 3 d. 16:00 val. vyksiančiame viešajame susirinkime nuotoliniu būdu  MB „Kelių projektavimas“ pristatys parengtus Žirgyno gatvės projektinius pasiūlymus. Projekto pavadinimas – Velžio sen., Staniūnų k., Žirgyno gatvės statybos projektas; Statytojas (užsakovas) – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, savivaldybe@panrs.lt, tel.: (8 45) 58 29 46; Statybos adresas – Velžio sen., Staniūnų k., Žirgyno gatvė; Statinių rūšis – inžineriniai statiniai; Statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – susisiekimo komunikacijos (gatvės); Statybos rūšys – nauja statyba; Statinio kategorija – neypatingasis statinys; Pagrindinių…

Skaityti


Informacija apie „Upytės sen., Upytės k., Dvaro g., statybos projektas“ projektinių pasiūlymų viešąjį svarstymą su visuomene

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 3. 16:00 val. vyksiančiame viešajame susirinkime nuotoliniu būdu  MB „Kelių projektavimas“ pristatys parengtus „Upytės sen., Upytės k., Dvaro g., statybos projektas“ projektinius pasiūlymus. Projekto pavadinimas – Upytės sen., Upytės k., Dvaro g., statybos projektas; Statytojas (užsakovas) – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, savivaldybe@panrs.l, tel.: (8 45) 58 29 46; Statybos adresas – Panevėžio raj. sav., Upytės sen., Upytės k., Dvaro g.; Statinių rūšis – inžineriniai statiniai; Statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – gatvės; Statybos rūšys – nauja statyba; Statinio kategorija – neypatingasis statinys;…

Skaityti


Remonto dirbtuvių Žiedų g. 9, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimo apie numatomų statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti: Remonto dirbtuvių Žiedų g. 9, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Žiedų g. 9, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. savivaldybė (sklypo kadastrinis numeris 6690/0009:644 Velžio k.v.) Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Numatoma – 7.4. paslaugų paskirties pastatas…

Skaityti


Dviejų sandėlių (7.9.), Nevėžio g. 1, Berniūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti  Dviejų sandėlių (7.9.), Nevėžio g. 1, Berniūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Numatoma: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9.).  Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis: Kita. Būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Projektinius pasiūlymus…

Skaityti


Sandėliavimo paskirties pastato Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Maksvytiškių k., Baltijos kelio g. 3 statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti  „Sandėliavimo paskirties pastato Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Maksvytiškių k., Baltijos kelio g. 3 statybos projektas“.  Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Maksvytiškių k., Baltijos kelio g. 3 (skl. kadastr. Nr. 6655/0003:165) Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Esama žemės sklypo…

Skaityti


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos pastato, Birutės a. 6, Krekenavos mstl., Panevėžio r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas“. Statinio adresas:  Birutės a. 6, Krekenavos mstl., Panevėžio r.. Žemės sklypas: – pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; – naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė. Statybos rūšis:…

Skaityti


Sandėliavimo paskirties pastato Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. statybos projektas

Projekto pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastato Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. statybos projektas. Statybos rūšis: naujo pastato statyba; Statinio kategorija: ypatingasis statinys; Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: sandėliavimo paskirties pastatai Adresas: Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro numeris: 6690/0004:271 ir 6690/0004:429 Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita ir žemės ūkio; Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir kiti žemės ūkio paskirties sklypai Žemės sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos Žemės sklypo plotas:  32128 m2; Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo…

Skaityti


Privažiavimo gatvės žemės sklype unik. Nr. 4400-5122-5875, adresu Panevėžio raj. sav., Karsakiškio sen., Pinigėlių I km. statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti Privažiavimo  gatvės  žemės  sklype  unik.  Nr. 4400-5122-5875,  adresu Panevėžio raj. sav., Karsakiškio sen.,  Pinigėlių I km. statybos projekto  projektiniai pasiūlymai. Statinio adresas: Panevėžio raj. sav., Karsakiškio sen.,  Pinigėlių I km. Žemės sklypo unikalūs  Nr.: 4400-5122-5875 Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos -keliai ( gatvės) Statybos rūšis – nauja…

Skaityti