Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Informacija apie viešinamo statinio projektavimą ir jo svarstymą su visuomene

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Pastato – Arklidės (unikalus Nr.4400-1980-1315), Tabolsko g. 23, Krekenava, Panevėžio r., keičant paskirtį į ūkio paskirties pastatą, rekonstravimo projektas.“. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Esanti – Kita (Fermų) – 7.18., Būsima – Kita (Ūkio) – 7.19. Statybos rūšis: Rekonstravimas. Statinio kategorija: Neypatingas. Projektuotojas: D. Žilinsko individuali įmonė, įmnės…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Mildos gatvės, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Mildos gatvė, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., sklypo kad. Nr. 6655/0004:702 k. v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Sklypas kad. Nr. 6655/0004:702 Paliūniškio k. v., žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Statinių nėra Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto…

Skaityti


Projektinių pasiūlymų viešinimo skelbimas

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio, 22500 kW galios saulės šviesos energijos elektrinės Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statybvietės adresas – Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. Žemės sklypų duomenys: kad. Nr.: 6682/0001:56 ; 6682/0001:545 ; 6682/0001:546 ; 6682/0001:2 Statinio paskirtis – Kitos paskirties inžinerinis statinys…

Skaityti


Informuojame apie parengtus visuomenei svarbaus statinio Panevėžio r., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių gatvės (VEL-33) ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Panevėžio r., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių gatvės (VEL-33) ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektiniai pasiūlymai“: Projekto pavadinimas:  Panevėžio r., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių gatvės (VEL-33) ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas. Statinių statybvietės adresas, geografinės koordinatės: Panevėžio r., Velžio sen., Dembavos k., Svajonių g. Pradžia –6177428; 525525,…

Skaityti


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „ Prekybos paskirties pastato keitimas į maitinimo Panevėžio r. sav., Raguva, Kėdainių g. 3,  projektas “ projektiniai pasiūlymai. Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Panevėžio r. sav., Raguva, Kėdainių g. 3. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6665/003:84 Raguvos k.v. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita. Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. Statinio pagrindinė…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo Vyčių g.33, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. paskirties keitimas į dviejų butų gyvenamąją paskirtį, formuojant du nekilnojamojo turto kadastro vienetus, statybos projektas. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Vyčių g.33, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., (žemės sklypo kad. Nr.6690/0009:635). Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. Būsima statinio pagrindinė…

Skaityti


Pastato paskirties keitimo, iš administracinės paskirties į vieno buto gyvenamąjį namą, atliekant kapitalinį remontą Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k., Šermukšnių g. 36 projektinis pasiūlymas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Pastato paskirties keitimo, iš administracinės paskirties į vieno buto gyvenamąjį namą, atliekant kapitalinį remontą Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k., Šermukšnių g. 36, projektinis pasiūlymas. Projektuojamo statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k., Šermukšnių g. 36, kad. Nr. 6685/0002:167 Upytės. k. v. Statinio esama…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas: Privažiavimas prie Bažnyčios g. 7B, Krekenavos mstl., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypas nesuformuotas. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Naujai projektuojamo statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos (kelias); Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB „Locus 3D“ Naugarduko g. 41A, 3 aukštas, Vilnius, LT-03227, Erika Gabulienė +370 655 01403,…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Projektas: Paslaugų paskirties pastato, Beržų g.27, Senamiesčio k., Panevėžio sen., Panevėžio r., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas: Beržų g.27, Senamiesčio k., Panevėžio sen., Panevėžio r.,  žemės sklypo kadastro Nr. 6604/0004:131. Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties  pastatas. Statybos rūšis –  nauja statyba; Statinių kategorija – neypatingas; Statytojas  – Bronius Šimkevičius;  Projektinių pasiūlymų rengėjas: – A.Širono projektavimo įmonė, įm.k. 247482580 Projekto vadovas – Haroldas Niuneva (atest. Nr. 31300), Projekto architektas ‒ Algimantas Šironas kvalifikacijos  (atest. Nr. A460) Susipažinimo su projektiniais…

Skaityti


Pranešimas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Psenergija“ kitų inžinerinių statinių skirtų biodujų valymui ir biometano gamybai, Pasodėlės k. 3, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai. Statinių statybvietės adresas Pasodėlės k. 3, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 12:14