Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Nuotekų šalinimo tinklų Taikos g., Bangelės g., Sodų g., Rožių g., Parko g., Ąžuolų g., Žemaičių g., Kranto g., Šermukšnių g., Saulėtekio g., Stadiono g., Perekšlių k., Smilgių sen., Panevėžio raj. supaprastintas statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Statinio adresas: Taikos g., Bangelės g., Sodų g., Rožių g., Parko g., Ąžuolų g., Žemaičių g., Kranto g., Šermukšnių g., Saulėtekio g.,…

Skaityti


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Nuotekų šalinimo tinklų Norušių g., Tvenkinio g., Pušų g., Alyvų g., Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio raj. supaprastintas statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Statinio adresas: Norušių g., Tvenkinio g., Pušų g., Alyvų g., Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio raj. Žemės sklypo unikalus Nr.: valstybinė žemė Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų tinklai [9.5.]…

Skaityti


Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Nuotekų šalinimo tinklų Taikos g., Bangelės g., Sodų g., Rožių g., Parko g., Ąžuolų g., Žemaičių g., Kranto g., Šermukšnių g., Saulėtekio g., Stadiono g., Perekšlių k., Smilgių sen., Panevėžio raj. supaprastintas statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Statinio adresas: Taikos g., Bangelės g., Sodų g., Rožių g., Parko g., Ąžuolų g., Žemaičių g., Kranto g., Šermukšnių g., Saulėtekio g.,…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės šviesos energijos elektrinės, sklypų kad. Nr. 6604/0011:299, nr. 6604/0011:297, nr. 6604/0011:298, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k., projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  Kad. Nr. 6604/0011:299, Nr. 6604/0011:297, Nr. 6604/0011:298, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vynupės k.; Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12) Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Lankų gatvės Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Lankų gatvė, Velžio k.,  Velžio sen., Panevėžio r. sav., kad. Nr. 6690/0001:152 Velžio k. v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Sklypas kad. Nr. 6690/0001:152 Velžio k. v., žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.  Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinių nėra Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Tuopų gatvės Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Tuopų gatvė, Velžio k.,  Velžio sen., Panevėžio r. sav., kad. Nr. 6690/0001:151 Velžio k. v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Sklypas kad. Nr. 6690/0001:151 Velžio k. v., žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinių nėra Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas…

Skaityti


Parengti Sporto paskirties inžinerinių statinių Guobų g. 1A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. Sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti sporto paskirties inžinerinių statinių Guobų g. 1A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai  Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Guobų g. 1a, Dembavos k., Panevėžio r. sav., Sklypo kad. Nr. 6613/0001:651 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto paskirties inžineriniai statiniai – sporto aikštynas;…

Skaityti


Informacija apie numatomą visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato Veteranų g. 19, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., skl. Kad. Nr.: 6613/0002:298 Dembavos k. k.v. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo esama paskirtis: Kita. Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinio paskirtis – mokslo. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio…

Skaityti


Pranešimas apie numatomą kitos paskirties inžinerinio statinio – suskystintų gamtinių dujų (sgd) degalinės, Panevėžio aplinkl. 22, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r.sav., statybos projekto projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus

Pranešimas apie numatomą kitos paskirties inžinerinio statinio – suskystintų gamtinių dujų (sgd) degalinės, Panevėžio aplinkl. 22, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r.sav., statybos projekto projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus Techninio projekto pavadinimas: “kitos paskirties inžinerinio statinio – suskystintų gamtinių dujų (sgd) degalinės, Panevėžio aplinkl. 22, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas” Statybos vieta: Panevėžio aplinkl. 22, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r.sav. Statytojas: UAB “SG dujos HOLDING” Projektuotojas: UAB “Rusnė”, atestato nr. 0137. Miško g. 30-78,…

Skaityti


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti rengiamo projekto ,,Pastatų: garažo 1G1b (baigt.12%),  garažo 6G1b (baigt.15%), garažo 7G1b (baigt.15%), sandėlio 1I1p (baigt.48%) Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Valmoniškių k., Valmoniškio g.5 naujos statybos projektas statybos užbaigimu”. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Valmoniškių k., Valmoniškio g.5, Kad.nr. 6629/0002:232.…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 12:14