Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“ rugsėjo–lapkričio mėnesiais įgyvendino visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Sveikas ir aktyvus ruduo“. Į organizuojamas veiklas įtraukti Linkaučių ir Žibartonių skyrių vaikai, jų tėveliai, įstaigos socialiniai partneriai. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti bendruomenės narių sveikatą pasitelkiant gamtos poveikio terapiją. Projekto metu buvo stengiamasi įtraukti įvairias žaidybines veiklas, kurios skatino ne tik judėti, bet ir pažinti, tyrinėti, atrasti. Bendradarbiaujant visai darželio bendruomenei didžiausias dėmesys buvo skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui bei sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui.

Švietimo pagalbos specialistės užsiėmimuose „Judrūs piršteliai, gražūs žodeliai“ lavino vaikų smulkiąją motoriką, sveikatos priežiūros specialistė vedė žaismingas sveikatingumo valandėles „Emocijų karalystė“, „Trys sveikų akių taisyklės“, „Dantukų miestelis“, „Mikrobų ataka“, „Maistas, kuris nugali ligas“.

Minėdami Europos sveikos mitybos dieną, vaikai dalyvavo sveikatos priežiūros specialistės organizuotoje edukacinėje programoje „Mano kepaliukas“. Jos metu vaikai buvo skatinami atkreipti dėmesį į sveikos mitybos svarbą.

Grupių mokytojos per organizuojamas sveikatingumo dienas „Vitaminai ant mūsų stalo“ su vaikais atliko STEAM veiklas, kurių metu vaikai ragavo vaisius ir daržoves, spaudė iš jų sultis, konstravo, matavo ir lygino vaisius ir daržoves.

Projekto metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas veikloms gamtoje. Darželio bendruomenė dalyvaudama akcijoje „Diena be automobilio“, važiavo dviračiais miestelio gatvėmis. Ši akcija džiugino ne tik priešmokyklinio ugdymos grupės vaikus, bet ir mažuosius, kurie darželio kiemo erdvėse smagiai važinėjo su triratukais ir paspirtukais.

Visų grupių vaikai dalyvavo išvykose į Krekenavos regioninį parką ir Krekenavos girininkiją. Išvykų metu ugdytiniai ne tik stebėjo rudenėjančią gamtą ir aktyviai judėjo, tačiau atidžiai klausė pasakojimų apie gyvūnus, kaip negalima elgtis gamtoje, kokia žala padaroma augalams ir gyvūnams neatsakingu elgesiu.

„Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai kartu su socialinio partnerio Panevėžio miesto lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikais lankėsi Krekenavos regioninio parko lankytojų centre. Ekspozicinėse erdvėse susipažino su parko augalija bei gyvūnija, sužinojo apie žmonių gyvenimą prie Nevėžio. Naujos pažintys, įvairios judrios veiklos netradicinėje aplinkoje stiprino bendrystę, emocinę, socialinę bei fizinę sveikatą.

Iš projekto lėšų turėjome galimybę įsigyti priemonių, kurios skatina aktyvias ir sveikatą stiprinančias veiklas. Fizinei sveikatai stiprinti buvo suorganizuotos judriosios estafetės lauke „Daržovių ir vaisių lenktynės“. Renginio metu vaikai ne tik sportavo, bet ir minė mįsles, prisiminė daržovių, vaisių pavadinimus bei jų naudą sveikatai.

Tėveliai aktyviai įsitraukė į projekto organizuojamas veiklas. Kartu su vaikais dalyvavo kūrybinių darbelių parodoje „Grybų karalystėje“.

Projektą užbaigėme tradiciniu renginiu „Gyventi ir būti drauge“. Kartu dalyvavo ir socialinio partnerio Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos pirmos klasės mokiniai ir jų mokytoja.

Džiaugiamės, kad dalyvaudami projekte ne tik leidome laiką gryname ore, bet puoselėjome bendrystę su socialiniais partneriais ir stiprinome socialinę ir emocinę sveikatą.


 Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Sadzevičienė

 

image_print