Lietuva šiemet mini 80-ąsias 1941 metų masinio Lietuvos gyventojų trėmimo metines. Tremtiniams pagerbti ir tragiškiems įvykiams atminti  parengtas projektas „Šalčio gėlės lange“, į kurį jungiasi ir Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei kviečia pasiklausyti šiai progai parengtų audiovizualinių įrašų.

Pirmasis įrašas skirtas 1948 m. gegužės 22–27 d. vykdytos operacijos „Vesna“ tremtiniams atminti. Gegužės 22–23 dienomis sovietų okupantai įvykdė operaciją „Vesna“, kurios metu iš Lietuvos ištremtas didžiausias skaičius žmonių – net 40 002, daugiausia darbštūs ūkininkai (planuota ištremti 48 tūkst. žmonių, tačiau nesurinkus į sąrašus įtrauktų šeimų buvo tremiamos saugumiečių ir kolaborantų parinktos arba tiesiog tuo metu po ranka pakliuvusios šeimos). Operaciją vykdė apie 41 500 rusų atsiųstų ir vietos saugumiečių, karininkų, kareivių, milicininkų, stribų ir sovietinių aktyvistų.

Tremtiniams pagerbti ir tragiškiems įvykiams atminti projektas „Šalčio gėlės lange“ kviečia pasiklausyti trėmimo liudininku tapusio aštuoniolikmečio Utenos gimnazisto Algimanto Katiliaus dienoraščio ištraukų iš knygos „Tremtinio užrašai“ (leidėjas VšĮ „Pamėginčius“).

Šiuo projektu siekiama ne tik prisiminti ir pagerbti nekaltai ištremtuosius, bet ir paskatinti, ypač paauglius, skaityti ir susipažinti su lietuvių literatūra apie tremtį, atrasti naujus faktus apie bendraamžius, kuriems teko tremtinių dalia, sužinoti, ką jie patyrė ir išgyveno, apie ką svajojo ir ko troško.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.


Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

image_print