Vasario 23–27 dienomis vykdėme pamoką – projektą „Mokausi pats – mokau kitus“. Į šį projektą aktyviai įsitraukė mokyt. Dijanos Venckienės krekenaviškiai akordeonistai – pirmokai Vytenis Fiodorovas ir  Jonas Paškevičius, III  klasės mokinys Vakaris Nebilevičius,  V klasės – Vytautas Pranckevičius,  VII klasės – Kristupas Kaušakys. Ramygalos skyriuje dalyvavo mokytojos Loretos Venslavičienės antrokės kanklininkės Adrija Andriukaitytė ir Adelė Juškaitė. Pamokos tema – muzikinio teksto mokymasis ir mokymosi veiksniai. Pamokoje – projekte buvo naudojami metodai: muzikos atlikimo klausymasis, demonstravimas, pakartojimas, analizavimas, pokalbis, komentaras, vaizdinių metodas. Mokytojos skatino kiekvieną projekto dalyvį ne tik drąsiai išsakyti mintis, bet ir mokėti klausytis, naudoti tinkamą muzikinį žodyną,  nebijoti klausti ir visiems ieškoti atsakymų, aktyviai stebėti ir vertinti. Jaunieji muzikantai,  kurie mokėsi ir mokė vieni kitus,  išskyrė  svarbias muzikos raiškos priemones: melodiją, ritmą, metrą, tempą, dinamiką, dermę. Kiekvienas dalyvis pripažino, kad norint atlikti muzikinį kūrinį kiekvienam būsimam muzikantui labai svarbu  gerai pažinti muzikinį tekstą, žinoti ritmines natų vertes, turėti gerus muzikavimo įgūdžius, žinoti galimus muzikinio kūrinio emocinės raiškos būdus. Kitas projekto – pamokos  „Mokausi pats – mokau kitus“ užsiėmimas vyks kovo mėnesį. 


Muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Venslavičienė

 

image_print