Tarptautinę Mokytojų dieną Panevėžio rajono pedagogai paminėjo kultūrinių renginių šventovėje – Bistrampolio dvare. Į renginį gausiai susirinkusius mokytojus sveikino savivaldybės meras Antanas Pocius, dvaro šeimininkas Rimantas Gudelis, LR Seimo nariai Guoda Burokienė ir Tomas Tomilinas, europarlamentaro Juozo Olekos padėjėja Modesta Petrauskaitė ir kiti savivaldybės įstaigų bei socialinių partnerių atstovai.

Geriausieji, itin pasižymėję pedagogai apdovanoti savivaldybės mero, europarlamentaro, LR Seimo padėkomis. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ilgametis vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus už ypatingus nuopelnus padėkojo Odetai Petrauskienei, Tiltagalių kultūros centro meno vadovei, muzikos mokytojui Renatui Bedaliui ir Mildai Blaževičienei, dziudo būrelio vadovei Upytėje ir Smilgiuose.

„Džiaugiuosi, kad įtampą dėl šiomis dienomis vykstančio visuotinio mokytojų streiko pakeitė šilta, nuoširdi ir linksma renginio atmosfera, kuri tvyrojo klausantis atlikėjų Liudo Mikalausko, Onos Kolobovaitės ir Egidijaus Bavikino“, – apie renginio nuotaiką sakė meras A. Pocius.

Per 200 šventėje dalyvavusių mokytojų sveikino ir atsistoję plojo geriausiajai 2023 metų Panevėžio rajono mokytojai, Velžio gimnazijos pedagogei Jolantai Andriuškevičienei. „Geriausia, kas yra gavus šią nominaciją, yra piniginė premija“, – juokavo nominantė.

Po oficialiosios dalies renginio dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti gardžiais užkandžiais.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Mero padėkos įteiktos:

Aušrai Krikščiūnienei, Smilgių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

Rimai Balčiuvienei, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei;

Marytei Trinkūnienei, Dembavos progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei.

 

Guodos Burokienės padėkos įteiktos:

Odetai Baltramiejūnienei, Upytės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

Dianai Žukauskienei, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei;

 

Seimo nario Tomo Tomilino padėkos įteiktos:

Silvijai Šukevičienei, Panevėžio r. Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

Vilmai Juozapavičiūtei-Kuprienei, Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio direktorei.

 

Europos parlamento nario Juozo Olekos padėkos įteiktos:

Sigitui Žudžiui, Panevėžio r. Raguvos gimnazijos fizinio ugdymo vyr. mokytojui, sportinio turizmo būrelio vadovui;

Editai Kazlauskienei, Panevėžio rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio socialinei pedagogei ekspertei;

Algirdui Kęstučiui Rimkui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.


Savivaldybės informacija

image_print