Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti

Privažiavimo  gatvės  žemės  sklype  unik.  Nr. 4400-5122-5875,  adresu Panevėžio raj. sav., Karsakiškio sen.,  Pinigėlių I km. statybos projekto  projektiniai pasiūlymai.

Statinio adresas: Panevėžio raj. sav., Karsakiškio sen.,  Pinigėlių I km.

Žemės sklypo unikalūs  Nr.: 4400-5122-5875

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos -keliai ( gatvės)

Statybos rūšis – nauja statyba.

Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: VRP projektai, UAB, Vilkiškio g.8, Daukniūnų km., Panevėžio raj. tel. 8-45-466834, mob.: 861492805, el. paštas: [email protected].

Projekto vadovas: Rasa Kubiliūtė-Fedč, atestato Nr.27104, el. paštas: [email protected], tel. 861644214.

Statytojas: S.V.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-03-10  pirmadieniais ir antradieniais 10.00-12.00 val. VRP projektai, UAB, Vilkiškio g.8, Daukniūnų km., Panevėžio rajonas arba Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje –„Projektuojamų statinių projektiniai  siūlymai“ (www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/)

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu ar elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks: 2022-03-10 15.00 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu.

Prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/72606846173?pwd=XgAfDJ9eLJtzfi2GY1ZLvssTq0hZ10.1

Meeting ID: 726 0684 6173     Passcode: 7FcQqY

 Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.


Architektūros skyriaus informacija

image_print