Panevėžio rajono ugdymo įstaigos kuria visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, siekia išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydamos veiksmingas, moksliškai pagrįstas programas, ugdančias vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Viena iš jų – tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa teikia galimybes vaiko emocinių ir elgesio problemų prevencijai bei klasės ir mokyklos mikroklimatui gerinti. 2021–2022 m. m. programoje ,,Zipio draugai“ dalyvaus šios Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos: Raguvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Skruzdėliukas“, Pažagienių mokykla-darželis, Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“, Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyrius, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija, Smilgių gimnazija, Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“, Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“ ir  Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“.

 2021–2022 mokslo metais vyks atskiri kvalifikacijos tobulinimo seminarai Panevėžio apskrities pedagogams, programos „Zipio draugai“ kvalifikaciją įgijusiems ankstesniais metais. Juose pedagogai įgis žinių ir gebėjimų taikyti programą „Zipio draugai“ dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Šiuose seminaruose dalyvaus ir Panevėžio rajono pedagogai.

Programos „Zipio draugai“ tęsinys – programa „Obuolio draugai“, skirta 7–9 metų vaikams. 2021–2022 m. m. programoje „Obuolio draugai“ dalyvaus Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyrius.


         Parengta pagal VšĮ „Vaiko labui“ direktorės Aurelijos Okunauskienės informaciją

 

image_print