Projekto pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO – OPERATORINĖS, PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO – AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS IR SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TALPYKLOS SU KOLONĖLEMIS (MODULIO) PANEVĖŽIO R. SAV., ŠILAGALIO K., RAMYGALOS G. 173, STATYBOS PROJEKTAS

Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Panevėžio r. sav., Šilagalio k., Ramygalos g. 173

Statinių paskirtis: 7.3. prekybos paskirties pastatas, 7.4. paslaugų paskirties pastatas, 12. kitos paskirties inžinerinis statinys (pagal STR  01.03:2017)

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Projektuotojas – UAB „Rusnė“, įm. k. 132754130, Miško g. 30-78, Kaunas, el. paštas [email protected]

Projekto vadovas – Algimantas Mačionis, atestato Nr. 1450, el. paštas [email protected], tel. +370 699 34 205.

Architektė: Jurgita Mockevičienė, atestato Nr. A1533, tel. +370 658 48 635, el. paštas [email protected]

Statytojas – UAB „SG Dujos HOLDING“ (įmonės kodas 304917907, buveinės adresas J. Savickio g. 21, LT-01108 Vilnius)

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais  galima  Panevėžio rajoino savivaldybės interneto svetainėje iki balandžio 6 d.

Iki viešo susirinkimo datos ir numatyto viešo susirinkimo metu klausimus ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui galima pateikti raštu, siunčiant laišką adresu: Kauno m., Miško g. 30-78 arba elektroniniu paštu [email protected], taip pat nurodytais telefonais.

Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

– vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;

– pasiūlymo teikimo datą;

– informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų teikimo tvarka, viešo susirinkimo procedūros yra aprašytos Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje.

Viešo susirinkimo data – 2020 m. balandžio 6 d. 17.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pastate Vasario 16-osios g. 27, Panevėžyje.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje įvedamo karantino savivaldybių institucijose įstaigose, darbas organizuojamas nuotoliniu būdu; taip pat draudžiami visi vieši renginiai tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Tuo atveju, jeigu iki numatomos viešo susirinkimo datos karantinas būtų atšauktas, viešas susirinkimas vyktų įprastine Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-15 23:41

image_print